Aktuelt

Invitasjon til kontaktmøte mellom elev, hjem og skole

Nordkapp videregående skole inviterer elever og foresatte til kontaktmøte lørdag 14. oktober 2023, kl. 10.00 - 14.00. Vi møtes i kantina på skolen. 

 

Skole-hjem samarbeid er av stor betydning for elevens faglige og sosiale utvikling, og vi håper derfor flest mulig elever og foresatte har anledning til å komme. 

 

Hvem møter du på skolen?

Samtlige lærere vil være til stede, både kontaktlærere og faglærere. I tillegg vil skolens ledelse og ressursteam være tilgjengelige for samtaler etter ønske og behov frem til klokken 14.00. 

Program for for dagen 

Kl. 10.00: Velkommen ved rektor

Kl. 10.10: Møte med kontaktlærerne i klassene

Kl. 10.45: Kaffepause i kantina, enkel servering

Kl. 11.00: Faglærersamtaler.  

Hele invitasjonen kan lastes leses her. (PDF, 152 kB) 

Ledig stilling som studierektor Nettskolen Finnmark

Nettskolen i Finnmark er lokalisert administrativt ved Nordkapp videregående skole. Nettskolen tilbyr unge og voksne elever fag innen videregående opplæring uavhengig av bosted.  Søknadsfrist er 24. april 2024

Ledig stilling som assisterende rektor

Som assisterende rektor ved Nordkapp videregående skole er du rektors stedfortreder og nærmeste sparringspartner, og inngår i skolens ledergruppe.  Søknadsfrist 17. april 2024

Omvisning om bord på Johan Castberg

27. Februar var lokale leverandører invitert til omvisning om bord på Johan Castberg. 

Ny rektor i Nordkapp

Elisabeth Leiknes Hansen blir ny rektor ved Nordkapp videregående skole.

Nordkapp videregående rekruterer interesserte elever

Onsdag 7. februar var Nordkapp videregående skole (vgs.) i Båtsfjord og deltok på yrkesorienteringsmessa.

«Ka i nauste skal æ bli?»

Tirsdag 6. februar arrangerte vi karrieredagen «Ka i nauste skal æ bli?», samtidig som vi markerte Samefolkets dag med Bidos og solboller.

Informasjon om Ungdata

I 2024 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Finnmark blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 10 til 12. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida. Undersøkelsen gjennomføres blant barn og unge fra 5. trinnet og opp til og med vg3 på videregående.

Skolen har deltatt på YO-messe

Det er viktig å vise hva vi har å tilby. Onsdag 24. og torsdag 25. januar deltok Nordkapp vgs. på YO-messene i Alta og Hammerfest. 

«Ka i nauste skal æ bli».

Nordkapp videregående skole arrangerer også i år karrieredag. Tirsdag 6. februar er det klart for en nye runde med «Ka i nauste skal æ bli» ved Nordkapp videregående skole. 

Møte med framtidens elever!

Onsdag 17. januar 2024 var skolen vår vertskap for alle 10. klassinger ved Honningsvåg skole. 10. klassingene skal velge hva de skal ta av utdanning på videregående nivå, et vanskelig, men spennende valg for de unge.