Vi har ledig 100% vikariat som faglærer for Naturbruk Vg1. Stillingen er i hovedsak tilknyttet undervisning i Veksling LOSA, men det vil også kunne bli tillagt arbeidsoppgaver på andre avdelinger ut fra kompetanse og arbeidserfaring. 

Søknadsfrist: 30. september 2020. 

Skolen igangsetter et prosjekt som skal gjøre vår Restaurant og matfag (RMA) utdanning unik og sette den inn i en blå kontekst. 

Skolen deler klassene inn i to grupper for når de skal på kantina for å handle i lunsjpausen. Dette gjøres for å at det  ikke skal danne seg kø ved kassa. Ordningen vil vare fram til høstferien. 

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge.

Alle elever som begynner på videregående skole i Troms og Finnmark skal ha bærbar PC.  Fra høsten 2020 blir det ny ordning for elever på Vg1.  

Til toppen