Aktuelt

Invitasjon til kontaktmøte mellom elev, hjem og skole

Nordkapp videregående skole inviterer elever og foresatte til kontaktmøte lørdag 14. oktober 2023, kl. 10.00 - 14.00. Vi møtes i kantina på skolen. 

 

Skole-hjem samarbeid er av stor betydning for elevens faglige og sosiale utvikling, og vi håper derfor flest mulig elever og foresatte har anledning til å komme. 

 

Hvem møter du på skolen?

Samtlige lærere vil være til stede, både kontaktlærere og faglærere. I tillegg vil skolens ledelse og ressursteam være tilgjengelige for samtaler etter ønske og behov frem til klokken 14.00. 

Program for for dagen 

Kl. 10.00: Velkommen ved rektor

Kl. 10.10: Møte med kontaktlærerne i klassene

Kl. 10.45: Kaffepause i kantina, enkel servering

Kl. 11.00: Faglærersamtaler.  

Hele invitasjonen kan lastes leses her. (PDF, 152 kB) 

Et godt møte med kunnskapsministeren og Kunnskapsdepartementet

Fagdager i Nettskolene

Samlet nettlærere og nettpedagoger fra Finnmark, Troms og Nordland.

Fiske etter kveite

Elever på Naturbruk har vært på kveitefiske med skolebåten Finnmarksfisk.

Bruk NDLA - også under eksamen

Husk at  ndla.no er tillatt på eksamen. 

Ledig stilling som driftsleder

Nordkapp videregående skole har ledig 100 % fast stilling som driftsleder.  Søknadsfrist: 21. mai 2024 

Langsiktige avtaler skal styrke skolens spisskompetanse

Langsiktige avtaler mellom Finnmark fylkeskommune og Equinor-partnerskapet i Johan Castberg-feltet ble signert i Vadsø 19.april. Avtalene bidrar til å utvikle og styrke spisskompetansen som allerede finnes ved Nordkapp videregående skole innenfor aktuelle yrkesfag.

Ledig stilling som studierektor Nettskolen Finnmark

Nettskolen i Finnmark er lokalisert administrativt ved Nordkapp videregående skole. Nettskolen tilbyr unge og voksne elever fag innen videregående opplæring uavhengig av bosted.  Søknadsfrist er 24. april 2024

Ledig stilling som assisterende rektor

Som assisterende rektor ved Nordkapp videregående skole er du rektors stedfortreder og nærmeste sparringspartner, og inngår i skolens ledergruppe.  Søknadsfrist 17. april 2024

Omvisning om bord på Johan Castberg

27. Februar var lokale leverandører invitert til omvisning om bord på Johan Castberg. 

Ny rektor i Nordkapp

Elisabeth Leiknes Hansen blir ny rektor ved Nordkapp videregående skole.