Bruk NDLA - også under eksamen

Husk at ndla.no er tillatt på eksamen. 

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et fylkeskommunalt eid samarbeid som tilbyr åpne digitale læringsressurser for videregående opplæring. På NDLA sine nettsider finner du 17 000 læringsressurser fordelt på 146 eksamensfag. 

Sjekk ut NDLA sine tips og ressurser slik at du er best mulig forberedt til eksamen. 

Til informasjon: Fylket stenger NDLA praterobot under eksamen.