Nye tilbud ved Veksling LOSA

Finnmark fylkesting har vedtatt at Nordkapp videregående skole skal utvide tilbudene på yrkesfaglig utdanning. Tilbudene vil være søkbare i Vigo fra januar 2024. 

Følgende Vg2 LOSA vekslingsmodell vil gis fra høsten 2024:

  • Helsefagarbeider (HEA).
  • Barne- og ungdomsarbeider (BUA) For å bli tatt opp som elev, både på HEA og BUA må alle ha fullført Vg Helse- og oppvekstfag (HO). Les mer om opplæringsløpet her.   
  • Akvakulturfaget (AKVA). Alle må ha fullført Vg1 naturbruk for å bli tatt opp som elev på AKVA. Les mer om opplæringsløpet her. 

Alle som har fullført Vg1 Studiespesialisering kan søke på yrkesfaglig retning på Vg2. Alle som har tatt fellesfag på Vg1, har kun programfagene på Vg2 yrkesfaglig utdanning. Da kan de bruke tiden til å ta opp programfagene fra Vg1 på yrkesfaget de søker på. 

I tillegg gir skolen tilbud om Vg3 maritim elektriker ved hovedskolen. 

Nettskolen i Finnmark gir tilbud om Vg4 Påbygging.