Helse- og oppvekstfag

Denne retningen fører fram til yrkeskompetanse. Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid blant annet på sykehus, hjemmetjenesten, barnehager, skolefritidsordninger og apotek.

Hvorfor velge Helse- og oppvekstfag? 

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om livsstilsykdommer, skadet og lidelser
 • om kommunikasjon og samhandling 
 • om barn og unges utvikling 
 • om kost, ernæring og hygiene 

Du bør være 

 • omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
 • flink til å kommunisere 
 • god til å samhandle med andre 

Les mer om helse- og oppvekstfag på vilbli.no

Hvorfor velge veksling LOSA? 

 • Du kan bo hjemme når du går første året. Ved signert lærekontrakt, og fullført og bestått vg1-løp kan, kan du gå videre på vg2 helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeiderfag i Veksling LOSA.
 • Gjennom Veksling LOSA er du med på å bidra til lokal verdiskapning i eget lokalsamfunn.
 • Det er pedagogiske lokale veiledere på skolen du er elev på i din hjemkommune, og de har tett oppfølgning med deg som elev.
 • Programfaglærer og fellesfaglærere vil du møte på samlinger og gjennom digital undervisning. Programfaglærere kommer også på bedriftsbesøk i din hjemkommune.
 • Veksling LOSA er en mer praksisrettet opplæring, der du på vg1 veksler mellom opplæring i skole og som praksiselev i bedrift.
 • Nordkapp videregående skole har ansvar for å få til samarbeid med lokale bedrifter. 
 • Det arrangeres fem obligatoriske samlinger i Honningsvåg i løpet av vg1.

Søk skoleplass

Oppbygging og gjennomføring

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning. Les mer om opplæringsløpet på vilbli.no.