Veksling LOSA Vg1 Naturbruk

Er du praktisk anlagt, er interessert i å være med og forvalte naturressursene og synes livet er best ute? Da er naturbruk noe for deg. 

Hvorfor velge naturbruk? 

Du lærer

 • om fiskeri og havbruk
 • friluftsliv og naturforvaltning 
 • om planteliv og naturprosesser
 • om biologisk produksjon
 • sikkerhet for deg selv og andre 

Du bør være 

 • selvstendig og ansvarsbevisst 
 • praktisk anlagt
 • interessert i utendørs arbeid
 • omsorgsfull overfor mennesker, dyr og miljø

Les mer om naturbruk på vilbli.no

Hvorfor velge Veksling LOSA?

 • Du kan bo hjemme når du går første året. Ved signert lærekontrakt, og fullført og bestått vg1-løp kan, kan du gå videre på vg2 akvakultur i Veksling LOSA.
 • Gjennom Veksling LOSA er du med på å bidra til lokal verdiskapning i eget lokalsamfunn.
 • Det er pedagogiske lokale veiledere på skolen du er elev på i din hjemkommune, og de har tett oppfølgning med deg som elev.
 • Programfaglærer og fellesfaglærere vil du møte på samlinger og gjennom digital undervisning. Programfaglærere kommer også på bedriftsbesøk i din hjemkommune.
 • Veksling LOSA er en mer praksisrettet opplæring, der du på vg1 veksler mellom opplæring i skole og som praksiselev i bedrift.
 • Nordkapp videregående skole har ansvar for å få til samarbeid med lokale bedrifter. 
 • Det arrangeres fem obligatoriske samlinger i Honningsvåg i løpet av vg1.

Søk skoleplass

Oppbygging og gjennomføring

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning. Du kan lese mer om opplæringsløpet på vilbli.no.