Tobakksfri skole

Skolen skal bidra til god helse og å forebygge sykdom. Tobakksfri skolehverdag er ett av tiltakene.

  • Hele skoleområdet – både inne og ute – skal være fritt for røyk og bruk av snus hele døgnet, hele året.
  • Forbudet gjelder også elektroniske sigaretter og tobakksfrie varianter av snus.
  • Tobakksfri skolehverdag gjelder alt som har med skoletiden å gjøre, også ekskursjoner.

Det er også forbudt å bruke eller være påvirket av alkohol, narkotiske stoffer og andre rusmidler i skoletiden. Det er heller ikke tillatt å oppbevare rusmidler i skolens bygninger, på skolens område eller i lokaler som skolen leier.

Skoleledelsen har rutiner for tiltak ved bekymring om at elever har rusproblemer, eventuelt i samarbeid med barnevern, politi og helsesykepleier. Dersom rusproblemer påvirker elevens skoleprestasjoner så vil skolen prøve å hjelpe og løse problemet.