Meldeskjema for elever - §9A

Opplæringsloven sier at alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

I opplæringsloven § 9 A-5 står det: "Skjerpa aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen, krenker en elev"

Meldeskjema for elever - §9A  (DOCX, 16 kB)