Skolens rådgiver

Du kan snakke med rådgiver om det du ønsker. Elever med ulike problemer kan ta kontakt med rådgiver som har nært samarbeid med kontaktlærere.

Torill Klogh jobber som rådgiver i 60 % stilling, og 40 % stilling i Oppfølgingstjenesten (OT) for Nordkapp og Måsøy. 

Hva kan du ta opp med rådgiver?

  • Sosiale vansker på og utenfor skolen
  • Henvisning videre til andre fagpersoner 

Rådgiver har samarbeid med kontaktlærere og kan formidle hjelp og støtte til elever i vanskelige situasjoner. 

Kontakt informasjon

Kontortid er mandag - torsdag kl. 09.00 - 15.00

E-post til rådgiver Torill.klogh@tffk.no  

Du kan snakke med rådgiver om det du ønsker. Rådgiver har taushetsplikt.

    Tilpasset prøveform

    Har du behov for tilpasset prøveform kan du søke om utvidet tid, forstørret skrift, opplesing av oppgavetekst, plassering i mindre rom og andre behov. 

    Her laster du opp søknad om tilpasset prøveform. (PDF, 367 kB)

    Til toppen