Skolens rådgiver

Du kan snakke med rådgiver om det du ønsker. Elever med ulike utfordringer kan ta kontakt med rådgiver som har nært samarbeid med kontaktlærere.

Hilde Fagerhaug jobber som rådgiver i 60 % stilling, og 40 % stilling i Oppfølgingstjenesten (OT) for Nordkapp og Måsøy. 

Hva kan du ta opp med rådgiver?

  • Sosiale vansker på og utenfor skolen
  • Henvisning videre til andre fagpersoner 

Rådgiver har samarbeid med kontaktlærere og kan formidle hjelp og støtte til elever i vanskelige situasjoner. 
 

Kontakt informasjon

Kontortid er mandag - torsdag kl. 09.00 - 15.00

Rådgiver: 78 96 49 64

Oppfølgingstjenesten: 481 92 875

Du kan snakke med rådgiver om det du ønsker. Rådgiver har taushetsplikt.
 

Tilpasset prøveform

Har du behov for tilpasset prøveform kan du søke om utvidet tid, forstørret skrift, opplesing av oppgavetekst, plassering i mindre rom og andre behov. 

Søknad om særskilt tilrettelegging av eksamen. (DOCX, 89 kB)

Tilrettelegging av eksamen