Torskeoppdrett - Den nye næringen på kysten i nord?

Torsdag 16. mars ble det holdt folkemøte om etablering av torskeoppdrett i Nordkapp kommune. En oppdrettskonsesjon for torsk i Nordkapp vil bli den første konsesjonen nord for Sør-Troms. 

Bilde av representant fra KIME Akva  - Klikk for stort bilde

 

I underkant av 30 personer møtte opp på folkemøte, for å høre muligheten for ei ny næring på kysten i nord. Det var representanter fra administrasjonen i Nordkapp kommunes, fiskere og politikere. Elever fra videregående skole, Vg2 Akvateknikk var også til stede og fikk høre om ei ny næring som de kan søke seg til. 

KIME AKVA, er et Finnsnes basert selskap og de har søkt om å få starte med med torskeoppdrett ved Helleneset i Nordkapp. Hellesneset ligger ut mot Magerøysundet, for de med lokalkunnskap er det sør/vest av Store Svartholla. 
 

Det søkes om maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 4320 tonn. Lokaliteten søkes med 2x5 bur à 100x100 meter. 

Tanken er ikke å konkurrere med villfanget torsk, men sikre en helårlig leveranse av torsk. I 2023 sto torskeoppdrett for 0,3% av den eksporterte torsk fra Norge. KIME AKVA sier at det er en mikronæring, og det har de planer om å gjøre noe med. 

De ser for seg mer torskeoppdrett, og Nordkapp er ifølge selskapet en spennende kommune å etablere seg i. Kommunen har god kompetanse innen fiskeri og oppdrett. Man ser også på muligheten for at torsken, som oppdrettes i Nordkapp kan slaktes og bearbeides lokalt. Her ser man på samarbeid med allerede eksisterende fiskeribedrifter. 

Selskapet KIME AKVA poengterte at de vil trenge unge med fagbrev, så om det blir konsesjon vå vil det bli jobber i fremtiden på elevene fra Nordkapp videregående skole.