Storslått åpning av nybygget

Onsdag 4. mai var det offisiell åpning av nybygget i vårt flotte nye auditorium. I et nærmest fullsatt auditorium var det flere taler og musikkinnslag som markering av at vi har fått et nytt tilbygg.

Rektor ønsket på vegne av alle ansatte og elever velkommen. Så tok tidligere rektor Eli Skille oss igjennom hele prosessen fra prosjektets spede begynnelse.

Sterk tale fra elevrådsleder

I tillegg til tale fra tidligere rektor Eli Skille, var det også tale fra arkitekt Asbjørn Sørensen fra Norconsult, Bjarne Holst stiftelsen ved Marit Tjernstad, formannskapet til Nordkapp kommune representert ved rektor på Honningsvåg skole Sirin Høyen, det politiske representert ved Anita Ingebrigtsen fra SV, og Margunn Blix fra fylkeskommunen - som også fikk æren av å "klippe snoren" som i dette tilfellet var å trekke i båtknuten. Her fikk hun god hjelp av elevene fra maritime fag.

Men kanskje den sterkeste talen stod elevrådsleder Guro Martinsen, for anledningen også rødruss, for. Og budskapet i hennes tale var klar på at skal vi opprettholde befolkningen i distriktene, samt sikre tilbakeflytting etter ent utdanning - ja da må det videregående skoletilbudet bestå! Og det var også avgjørende for hennes personlige valg av skole, det gode tilbudet som ligger i en nærskole.

Musikkinnslagene var ved avdelingsleder for yrkesfag Jan Magne Gaare og Per-Inge Jensen, musikkrektor ved Honningsvåg skole - som fremførte "Har du fyr" av Ola Bremnes. Deretter fremførte Edna Toften, vår nå pensjonerte rådgiver, sammen med Per-Inge Jensen en vise skrevet av vår elevkonsulent Kjersti Røst som handlet om alle drømmer vi hadde da det ble vedtatt at vi skulle få et nytt bygg.

Åpen skole

Etter den offisielle åpningen var det åpen skole for alle som ønsket å komme å se de nye lokalene. Restaurant og matfag hadde bakt nydelige kaker, og elever fra skolen hjalp til med informasjon og servering. Lab'en var åpen og lærerne Ole Dyrstad og Anna-Sofie Hansen hadde fremvisning av ulike forsøk. Klasserommet for tilrettelagt studieløp var for anledningen åpent og kunne beskues av alle som var innom. Her kunne man også få hilse på skolehunden Arnold.  

Nye behov for fremtiden

Det nye bygget ble vedtatt bygget fordi vi trengte mer plass samt tilrettelagt for nye krav og elevmasse. I dag er teknologi og nettbasert undervisning hverdagen for både LOSA og nettskolen, og i det nye bygget er det bl.a. kommet 2 nye studio, et auditorium med plass til 126 personer, og en ny lab. Nybygget er også tilrettelagte for elever og ansatte med ulike behov, et krav som våre gamle lokaler ikke tilfredsstilte.