Stian Høyen er tilsatt som rektor

Stian Høyen er tilsatt som rektor ved Nordkapp videregående skole. Han har fungert som rektor siden 01.09.2021.

Stian har 15 års erfaring fra skolen i Honningsvåg, først som lærer, deretter avdelingsleder og leder av LOSA Finnmark og nå sist som assisterende rektor. Han har lederutdanning på masternivå, pedagogisk utdanning og Rektorutdanning.

En ekte Honningsvåging

Stian er en ekte Honningsvåging, gift og har tre barn. På fritiden er han aktiv trener, nestleder i fotballgruppa og leder av idrettsrådet - og han er veldig fornøyd med å ha fått rektor jobben permanent.

- Selv om det er store utfordringer med å drive skole i distriktet med befolkningsnedgang og lave søkertall ser vi at  skolen har store muligheter. Vi har mange spennende prosjekter og skolen er kjent for å endre seg med tiden vi lever i. Så vi har stor to på skolen vår, sier den nytilsatte rektoren.

Skolen er delt i videregående skole, veksling LOSA - nettskolen Finnmark og Nordkapp kompetanse og sikkerhetssenter. De tre delene spiller hverandre gode og danner sammen grunnlaget for driften.

- Med alle de dyktige ansatte på laget skal vi sammen få til å levere god skole og kurs til elever og studenter i mange år framover, avslutter Stian.