Søk om lån og stipend

Nå kan du som elev søke om stipend og lån. Søk så fort du har fått tilbud og takket ja til plass på videregående skole. 

Lånekassen har åpnet nettsøknaden for studieåret 2023 - 2024. Elever som har skoleplass, kan nå søke om stipend og lån hos Lånekassen.  

Gå til Lånekassen og søk om stipend og lån.