Skolevalg

Fredag 1. september ble det avholdt skolevalg på Nordkapp videregående skole. Og for de fleste av våre elever var nok dette deres første møte med demokratiet. Etter opptelling av stemmene viser resultatet at Unge Høyre fikk flest stemmer med totalt 32 stemmer som utgjør 42.7 %.

I tradisjonen tro, når det er kommune- eller stortingsvalg i Norge, avholdes det også skoledebatt og skolevalg på Nordkapp videregående skole. Årets skoledebatt ble avholdt i ett fullsatt auditorium med 7 paneldeltakere fra Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Unge Venstre, FpU, AUF, Unge Høyre og Senterungdommen.

Lokale ordførerkandidater fra Høyre (Sirin Figenschou Høyen) , Arbeiderpartiet (Jan Morten Hansen) og Senterpartiet (Tor Mikkola), samt nåværende ordfører i Nordkapp kommune (Trudy Engen fra SV), var også tilhørere til debatten.

Debatten
De 7 ungdomspartiene, representert med både lokale- og tilreisende ungdomspolitikere innledet dagen med hver sin politiske stand i aulaen. Her minglet elevene rundt og stilte spørsmål til politikerne og fikk informasjon om hva de ulike partienes politiske budskap er. Deretter var det paneldebatt i auditoriet med avdelingsleder Ole Håvard Olsen som ordstyrer. 
 

Avdelingsleder Ole Håvard Olsen ledet debatten i auditoriet

Det var tidvis ganske høy temperatur blant paneldeltakerne, spesielt i sakene om "fraværsgrense i videregående skole" og "psykisk helse og ruspolitikk". I saken om "borteboere" var man kanskje mer enig i at elevene må få høyere stipend, at det må være fritt skolevalg innenfor en geografisk grense - samt flere partier som lover elevhjem til Honningsvåg. Vi fikk også, gjennom utallige replikker, vite mer om de politiske partienes standpunkt til sakene om klimakrisen, borteboerstipend, LOSA-tilbudet, milliardærskatt, gratis buss og fjerning av eksamen.

Det var jevnt over ganske stor politisk uenighet i de fleste tema som ble debattert, mens i ja-nei runden på slutten av debatten stemte alle partiene JA til fast helsepsykepleier i den videregående skole.

PS: I en uformell kåring i bruk av hersketeknikk "vant" AUF og Unge Høyre, mens Unge Venstre "vant" i banning.


Stemmegiving

Valgfunksjonærene Adele og Ida fra 3. klasse Studiespesialisering

Rett etter at paneldebatten var ferdig stemte elevene i valglokalet i atriet. Her var det elevene i 3. klasse for Studiespesialisering som var valgfunksjonærer. Kanskje er liten generalprøve for denne gjengen som også skal jobbe som valgfunksjonærer på valgdagen for årets kommunevalg. 

 

 

Valgresultatet
Det var Unge Høyre som ble valgvinner i årets skolevalg med 42.7 %, foran AUF på 2. plass med 16.0 % med Senterungdommen like bak på 3. plass med 14.7 %.

Fullstendig oversikt over alle stemmene som ble avgitt i valget i tabellen under:
Skolevalgresultater for Nordkapp videregående skole - 2023 (sikt.no)