Omvisning om bord på Johan Castberg

27. Februar var lokale leverandører invitert til omvisning om bord på Johan Castberg. 

To personer på Helidekk - Klikk for stort bilde Olaf Nagelhus, Woldcam


Fra Nordkapp Kompetanse og Sikkerhetssenter reiste senterleder Hilmar Gerhardsen og assisterende senterleder Tone Pedersen. 

Equinor har, i integrasjonsfasen på Stord fokus på å engasjere lokale leverandører fra nord. Leverandørene bidrar godt i denne fasen, og bygger samtidig opp egen kompetanse for å kunne levere til Johan Castberg i driftsfasen. 
 

Gruppe med mennesker foran skipet Johan Castberg - Klikk for stort bilde Olaf Nagelhus, Woldcam

Johan Castberg er et produksjonsskip som er over 300 meter langt og 50 meter bredt.  I tillegg er det også et gigantisk havbunnsfelt med 30 brønner fordelt på 10 brønnrammer og to satellitter, også her benyttes leverandører fra nord.  Feltet vil gi arbeidsplasser, ringvirkninger og inntekter i 30 år, og driftes fra Harstad med forsynings- og helikopterbase i Hammerfest. 
 

 

Partnerne i Johan Castberg-lisensen bestemte, i 2022 at Nordkapp videregående skole v/ Nordkapp Kompetanse- og Sikkerhetssenter skal brukes til beredskapstrening og maritim trening av personell på Johan Castberg-feltet, og andre installasjoner i Barentshavet og i Norskehavet. Dermed investerer partnerne 63 millioner kroner til innkjøp av utstyr og materiell til en oppgradering av infrastruktur og sertifisering av kompetanse ved skolen i Honningsvåg. Dette er nå økt til 68 mil kroner på grunn av ekstra kostnader.

Omvisningen på Johan Castberg var svært nyttig da den gir økt kunnskap om risiko og håndtering av eventuelle hendelser om bord. Det vil også bidra til at vi kan lage øvelser som skaper relevans og realisme for kursdeltakerne fra Johan Castberg og andre installasjoner.

Godkjent kurstilbyder for Offshore personell 

Nordkapp Kompetanse- og Sikkerhetssenter er godkjent av Offshore Norge som kurstilbyder på følgende kurs for Offshore personell: 

  • Beredskapsledelse grunnkurs og repetisjonskurs 
  • Skadestedslederkurs 
  • Søk og redning grunnkurs og repetisjonskurs 
  • HLO grunnkurs og repetisjonskurs 
  • Førstehjelp grunnkurs og repetisjonskurs. 
     

I tillegg har senteret allerede gjennomført samtreninger for Equinors landanlegg Hammerfest LNG, med avtale om årlige gjennomføringer. Senteret tilbyr Maritime re-treninger/Stabilitetskurs for flere av Equinors Offshore installasjoner og vil fremover gjennomføre beredskapstreninger for Johan Castberg og andre Offshore installasjoner.

Ny brosimulator 

To personer foran Flammetårn  - Klikk for stort bilde Olaf Nagelhus, Woldcam


Nordkapp Kompetanse- og Sikkerhetssenter får nytt brosimulator senter. Det blir nye bygg og materiell som vil stå klart til bruk fra mai 2024. Av nytt utstyr vil senteret blant annet inneholde et moderne beredskapsrom og øvingshospital med utstyr tilsvarende Offshorehospital deriblant en pasientsimulator. 

 

 

Vår nye Brannsimulator vil gi opplæring og øvelser på et helt nytt nivå. I tillegg har vi eget Prosessanlegg og Helikopter på øvingsfeltet. 

Vi på Nordkapp Kompetanse- og Sikkerhetssenter ser fram til å fortsette god opplæring og tilrettelegging for gode og realistiske scenariotreninger.