Nytt utdanningsprogram - høsten 2022

 

Fra høsten 2022 vil Nordkapp videregående skole tilby «Reiseliv og språk».

Reiseliv og språk er et 5-timers programfag på Vg2 studiespesialisering, og faget kombineres med andre programfag.

Høsten 2023 planlegges oppstart av «Reiseliv og språk 2».

Programfaget vil ha variert innhold som:

  • Ekskursjoner og gjennomføring av planlagte reiselivsopplevelser.
  • Utforske og beskrive prinsipper for bærekraftig reiseliv, og hvordan disse kan brukes i utviklingen av opplevelser.
  • Bruke markedsføringsverktøy og markedsdata for å utforske reiselivsprodukter og markeder.
  • Utforske og presentere reiselivsprodukter med utgangspunkt i norsk og samisk kultur.

 

Har du spørsmål, så ta kontakt med avdelingsleder for studiespesialisering Ole Håvard Olsen.