Møte med framtidens elever!

Onsdag 17. januar 2024 var skolen vår vertskap for alle 10. klassinger ved Honningsvåg skole. 10. klassingene skal velge hva de skal ta av utdanning på videregående nivå, et vanskelig, men spennende valg for de unge. 

Til sammen var det 62 stykker som møtte på skolen, og både elever og foresatte var representert.  Opplegget var organisert som en «Cafedialog». Det var fem stasjoner og alle elevene fra grunnskolen var innom disse og fikk høre om alt fra kokkefaget til studieforberedende.

Det er ikke tvil om at det å bli elektriker, matros og jobbe innen sjømat var noe mange av elevene hadde høyt på ønskelisten. Det lover jo bra for fremtiden, og vi ser at vi kan utdanne mange fagarbeidere blant de nærmere 40 elevene som går ut av grunnskolen dette skoleåret.

Nordkapp videregående skole takker for besøket onsdag. Vi håper å se alle som elever her på skolen vår skoleåret 2024/2025!