Kunst i auditoriet

I auditoriet i nybygget på Nordkapp videregående skole henger det et maleri av Bjarne Holst som det har tatt både tid og ressurser for å få restaurert.

Maleriet ble i sin tid lagd for SAS Nordkapp Hotell tilbake i 1974-1975, og hang først i resepsjonen på hotellet, deretter baren og til sist i restauranten.

I 2019 ble maleriet donert til Bjarne Holst Galleri i Nordkapp (BHGN), men maleriet var i ganske dårlig stand.

Det bar preg av at det har vært inventar i en restaurant, og å ha blitt flyttet på, så maleriet måtte konserveres før det kunne pryde en ny vegg.

En avtale med Nordkapp videregående skolen ble redningen til maleriet.

- Vi er veldig takknemlig for at Nordkapp videregående skole har sett verdien i kunstverket, og at de har påtatt seg kostnadene med å sette det i stand, sier Marit Tjernstad styremedlem i BHGN.

Tilsmusset av nikotin og overflatestøv

Den store utsmykningen på over seks meter består av et større lerretsmaleri og seks maleri på lerret klebet på plate. Malerikonservator Hilde Berteig Rustad fra Oslo, som påtok seg jobben med å konservere maleriet, skriver i rapporten sin: «Maleriene har til felles at de generelt er tilsmusset av nikotin og overflatestøv, har mye avskrapninger og enkelte mindre tap. Dette gjelder spesielt for de delene av verket som har vært nederst og nærmest både bord, stoler og hotellets gjester. Det er noen støtskader i hjørner og tape i platene samt sausflekker og antatt søl fra alkohol».

Sommeren 2021 var Hilde Berteig Rustad 10 dager i Honningsvåg, med Nordkappmuseet som arbeidssted, for å ferdigstille den store oppgaven med å konservere maleriet. Selve behandlingen besto av støv- og smussrensing, våtrensing, planering, hullreparasjon, mindre strukturell behandling, kitting og retusjering.

Kunst for nye generasjoner

- Nå er maleriet ferdig konservert, og vi er svært fornøyde med resultatet. Styret i stiftelsen har den glede av å kunne bringe Bjarne Holst sin kunst videre til nye generasjoner ved Nordkapp videregående skole. Vi ser fram til at de unge får oppleve dette flotte veggmaleriet med elementer vi kjenner igjen fra vår egen natur på Magerøya. Det er Nordkapp videregående skole som har betalt for konserveringen av maleriet som stiftelsen har lånt ut til skolen. Forteller Marit Tjernstad som i tillegg til styrevervet i BHGN også er lærer ved Nordkapp videregående skole.

- Vi ønsker å formidle kunsten til nye generasjoner for å kunne skape identitet og tilhørighet. Bjarne Holst hadde dype røtter i lokalsamfunnet, noe vi kjenner i igjen i kunsten. Vi har stor tro på Bjarne Holst sin visjon om å gjøre kunstopplevelser til alles eie, og vi stolt over å kunne si at det har vi tatt på alvor. Vårt siste samfunnsoppdrag har vært å ivareta et stort veggmaleri av billedkunstneren som nå henger i auditoriet til Nordkapp videregående skole.

Dette blir det andre bildet av den lokale kunstneren Bjarne Holst som får sin plass på Nordkapp videregående skole. Fra før av henger det et maleri i kantinen. Skolen er stolt av å få være vertskap for dette nyrestaurerte maleriet som altså har fått plass i auditoriet i vårt nybygg.