Fagdager i Nettskolene

Samlet nettlærere og nettpedagoger fra Finnmark, Troms og Nordland.

Fagdager Nettskolene

14-15. mai 2024 var det fagdager for Nettskolene i Finnmark og Troms. Fagdagene ble denne gang avholdt på Nordkapp videregående skole.

Fagdager er svært nyttig for erfaringsutveksling og utvikling av nettpedagogikk. Det ble holdt innlegg om kunstig intelligens (KI), om modulstrukturert opplæring (MFY) og veiledning. Vi hadde besøk fra Nettskolen i Nordland som har vært «pilotskole» på MFY. Besøket var svært lærerikt og nyttig.

Det ble også tid til en felles middag for å bygge relasjoner mellom nettlærerne og nettpedagogene. Nettskolene i Troms og Finnmark har et politisk vedtatt samarbeid - et samarbeid som fungerer godt.

De 36 nettpedagogene, lederne og rektorene var fornøyde med fagdagene i Honningsvåg, og mener dette er en viktig utviklingsarena for nettundervisning og nettpedagogikk.

Fagdager Nettskolene