Dysleksi - Rammer opp mot 10 % av befolkningen!

Onsdag 3. mai 2023 gjennomførte Nordkapp videregående skole  et ettermiddagsforedrag om dysleksi for det pedagogiske personale.  

Bilde av Vidar Lothe Waaler  - Klikk for stort bilde


Vidar Lothe Waaler jobber i Dysleksi Norge, og holdt et lærerikt foredrag for de ansatte. Han har jobbet med dysleksi i mange år, og har lang erfaring med utfordringene dyslektikere har.

Dysleksi er noe opp mot 10% av befolkningen har. Det å ha denne utfordringen kan være et stort hinder for elever, men ved å komme med avhjelpende tiltak kan en med dysleksi klare seg like godt som en uten. Sentrale momenter i foredraget til Vidar var tidlig innsats og kompenserende tiltak, alt for å hjelpe elever med utfordringer.   

 

Sent på 1800-tallet ble dysleksi satt ord på, og langt inn på 1960-tallet ble de som hadde den utfordringen regnet som dumme. Sannheten er langt derifra. Der er ingen sammenheng mellom dysleksi og intelligens. Siden 1980-tallet har man forsket mye på dysleksi og der finnes nå mye kunnskap om emnet og hva som kan hjelpe en person med dysleksi. Vi fikk en kort innføring i tegn på dysleksi, hva som kan hjelpe og sist, men ikke minst, hva som ikke hjelper. 


Alt vi fikk høre om av Vidar var nyttig, ikke bare for de med dysleksi, men også for de som har andre utfordringer med å lese og skrive. Nordkapp videregående skole ønsker å være en skole for alle, vi skal være tidlig på de som har utfordringer og vi skal vite hva vi kan gjøre for å hjelpe personer med utfordringer.


Dysleksi er arvelig. Har en foreldre med dysleksi, så er sjansen opp mot 50 % for at også barnet har det. Det handler ikke om intelligensen til elevene eller andre med slike utfordringer, men det handler om å få hjelp til å håndtere en utfordring som gjør det vanskelig å lære. For Nordkapp videregående skole vil dette være en del av det vi skal ha fokus på fremover som en del av tilpasset opplæring.