Årets siste LOSA samling

I begynnelsen av mai var det klart for årets siste samling for de som går Veksling LOSA. Her fikk elevene et variert opplegg for både det faglige og det sosiale.

Naturbruk - samling i Jotka
VG1 elevene ved naturbruk på Nordkapp videregående skole hadde samling sammen med LOSA elevene på naturbruk. Totalt var de 8 som dro til Jotka utenfor Alta, for 4 dager oppe på fjellet.

BUA og HEA - samling på Sarnes
VG2 Barne- og ungdomsarbeider (BUA) og VG2 Helsearbeider (HEA), alle i LOSA-programmet, hadde lagt samlingen sin til Destinasjon 71 sine fasiliteter på Sarnes. Her hadde de et program spekket med faglig- og teambuildingsaktiviteter.

Elevene fikk prøve seg på blant annet øksekasting og andre leker, truge tur, padlebrett med mye vind, bading og rafting. De var veldig fornøyde og fikk med seg mange nye opplevelser i bagasjen hjem.
De har også fått prøvd seg på laboratoriet med dissekering av innvoller. 

 

HO - samling i Honningsvåg
Hovedtema for VG1 elevene innen helse og oppvekst (HO) var livsglede for eldre, velferdsteknologi og universell utforming. Elevene besøkte dagtilbudet og bidro til livsglede ved blant annet å tilby handmassasje, damene fikk lakket neglene, de stekte og serverte vafler og kaffe. I forbindelse med at eldre på dagtilbudet deltok i oppvarming til sykkelløpet som startet noen uker senere, - laget elevene plakat og vimpler som skulle motivere og inspirere de eldre. De laget også motivasjonsvimpler til sykestua som også deltok i oppvarmingen til sykkelløpet. Velferdsteknologi i form av en spesiell sykkel med skjerm fikk de også teste ut. De eldre syklet inne «ute», og på skjermende velger de hvor i verden de vil sykle.  

Nybygget på skolen ble offisielt åpnet samme uken, og elevene hadde prosjekt hvor de undersøkte den universelle utformingen på nybygget med gammelbygget. Samlingen ble toppet med at elevene ble invitert til klassen som har skolehunden Arnold. Det var slitne, men fornøyde, elever som dro hjem fra denne samlingen!

TIF - samling i Honningsvåg
VG1 TIF hadde samling i Honningsvåg, og elevene jobbet med forskjellige oppgaver på elektroverksted og digitale oppgaver i elektroteknikk. Elevene kom fra Tana,   

Båtsfjord, Berlevåg, Kjøllefjord og Havøysund.

Alle elevene stortrivdes, og trives faktisk så godt med undervisningen at de ønsket lengre dager. De ga også tilbakemelding om at de trivdes med de sosiale aktivitetene som var utenom det faglige opplegget.

Komplisert reiseruteplanlegging
Det er mye som skal klaffe med både vær, vei, operatører og privat innsats for å få logistikken til å gå opp. Elevene fra Tana, som skulle fly fra Vadsø, møtte opp på flyplassen kl. 05:00 og da hadde de kjørt fra Tana i 03-tiden, men der kom det ingen fly, så de fikk seg en dagstur i Vadsø før de kom seg med på kveldsflyet til Honningsvåg.

Elevene som kom østfra og skulle til Jotka reiste først med Hurtigruten fra hhv Båtsfjord, Berlevåg og Kjøllefjord til Honningsvåg før de ble fraktet videre i private biler til Jotka – noe som gir en reisetid på opp mot 16 timer for de som reiste lengst. De fikk (heldigvis) fly hjemover fra Alta, en reisetid mellom 1,5 – 2 timer. Øvrige reiste hjem med Hurtigruten østover og buss vestover.

Felles velkomstmiddag på Sarnes
Alle som skulle til Magerøya hadde mandag 2. mai felles velkomstmiddag med teambuilding hos Destinasjon 71. Her fikk elevene møtt hverandre, og flere kjente hverandre fra tidligere samlinger mens noen var nye.

Kvelden skulle benyttes til å bli enda bedre kjent og motivere til samarbeid. Destinasjon 71 delte elevene inn i tilfeldige grupper med teambuildingsoppgaver som skulle løses i samarbeid. En fin måte å bli kjent på tvers av klasser og kommuner.

Overnatting på skolen
De aller fleste overnattet på Nordkapp videregående skole. Ansatte ved skolen var nattevakter og de ordnet med felles kveldsmat til de som ønsket. Frokost fikk elevene servert i kantinen.

En sosial utdanning
Elevene fikk mange gode muligheter til å knytte vennskap på tvers av både hjemsted og fagområde med felles sosialt program og tilbakemeldingen fra elevene er at de synes dette er en svært hyggelig del av utdanningen – det å møte andre.

Elevene på VG2 som dessverre ikke har flere samlinger synes det var trist og ga tilbakemelding om at de blir å savne både lærere og de andre vennene de har fått igjennom dette programmet.