Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Etter fullført Vg1 Helse- og oppvekstfag kan du velge å gå videre på barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA) i Veksling LOSA.

Ønsker du å jobbe i barnehager, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater? Da er barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA) utdanningsprogrammet for deg. Arbeidsoppgavene vil blant annet innebære tilrettelegging og valg av hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 - 18 år. 

Les mer om barne- og ungdomsarbeiderfag, vekslingsmodell på vilbli.no

Hvorfor velge Veksling LOSA?

  • Du kan bo hjemme samtidig som du fullfører videregående opplæring. År 2 og år 3 vil du være 50 % elev og 50 % lærling, og det siste året er du 100 % lærling.
  • Gjennom Veksling LOSA er du med på å bidra til lokal verdiskapning i eget lokalsamfunn.
  • Det er pedagogiske lokale veiledere på skolen du er elev på i din hjemkommune, og de har tett oppfølgning med deg som elev.
  • Programfaglærer og fellesfaglærere vil du møte på samlinger og gjennom digital undervisning. Programfaglærere kommer også på bedriftsbesøk i din hjemkommune.
  • Veksling LOSA er en mer praksisrettet opplæring, der du på år 2 og år 3 veksler mellom å være elev i skole og lærling i bedrift.
  • Nordkapp videregående skole har ansvar for å få til samarbeid med lokale bedrifter. 
  • Det arrangeres fem obligatoriske samlinger i Honningsvåg i løpet av skoleåret.

Personlige egenskaper 

Det er viktig å kunne omsette teoretiske kunnskaper i praksis. Du må være flink til å komme i kontakt med mennesker, ha samarbeidsvilje, samhandlingskompetanse, observasjonsevner og være ansvarsbevisst. 

Formelle krav 

Utøvelsen av faget krever politiattest som viser at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn. 

Her kan du lese mer om barne- og ungdomsarbeider (fagbrev) 

Oppbygging og gjennomføring

Som elev ved Veksling LOSA vil du på år 2 og år 3 være 50 % elev og 50 % lærling i bedrift. Det siste og fjerde året er du 100 % lærling i bedrift.

Fellesfag, barne- og ungdomsarbeiderfag - Vg2
Fellesfag Antall timer pr år
Kroppsøving 56
Norsk 112
Samfunnskunnskap 84
Programfag, barne- og ungdomsarbeiderfag - Vg2
Programfag Antall timer pr år
Barne- og ungdomsarbeiderfag 477
Yrkesfaglig fordypning 253