Teknologi- og industrifag

Dette utdanningsprogrammet gir yrkesfaglig opplæring. Du kan bli sveiser, bilmekaniker, yrkessjåfør, anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker, og en rekke andre yrker. 

Hvorfor velge Teknologi- og industrifag? 

Du lærer

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser 
 • om automatisering og programmering av roboter
 • om maskiner og produksjonsutstyr 
 • om kjøretøy og transport
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk 
 • om helse, miljø og sikkerhet 

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag 
 • selvstendig og nøyaktig 
 • interessert i ny teknologi 

Les mer om teknologi- og industrifag på vilbli.no

Hvorfor velge Veksling LOSA? 

 • Du kan bo hjemme når du går første året. Ved signert lærekontrakt, og fullført og bestått vg1-løp, kan du søke opptak til maritime fag vg2.
 • Gjennom Veksling LOSA er du med på å bidra til lokal verdiskapning i eget lokalsamfunn.
 • Det er pedagogiske lokale veiledere på skolen du er elev på i din hjemkommune, og de har tett oppfølgning med deg som elev.
 • Programfaglærer og fellesfaglærere vil du møte på samlinger og gjennom digital undervisning. Programfaglærere kommer også på bedriftsbesøk i din hjemkommune.
 • Veksling LOSA er en mer praksisrettet opplæring, der du på vg1 veksler mellom opplæring i skole og som praksiselev i bedrift.
 • Nordkapp videregående skole har ansvar for å få til samarbeid med lokale bedrifter. 
 • Det arrangeres fem obligatoriske samlinger i Honningsvåg i løpet av vg1.

Søk skoleplass

Oppbygging og gjennomføring

Hvordan bli lærling

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning. Les mer om opplæringsløpet på vilbli.no.

Du kan søke på Maritime fag Vg2, som vi gir tilbud om.