Elektro og datateknologi

Dette utdanningsprogrammet gir yrkesfaglig opplæring. Du kan bli elektriker, elektroreparatør eller energioperatør, heismontør, flymekaniker og en rekke andre yrker.

Hvorfor velge elektro og datateknologi? 

Du lærer

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Du bør være 

 • nøyaktig og systematisk
 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
 • kreativ og ha godt fargesyn

Les mer om elektrofag på vilbli.no

Hvorfor velge Veksling LOSA?

 • Du kan bo hjemme når du går første året. Ved signert lærekontrakt, og fullført og bestått vg1-løp, kan du gå videre på vg2 elenergi og EKOM eller maritime fag.
 • Gjennom Veksling LOSA er du med på å bidra til lokal verdiskapning i eget lokalsamfunn.
 • Det er pedagogiske lokale veiledere på skolen du er elev på i din hjemkommune, og de har tett oppfølgning med deg som elev.
 • Programfaglærer og fellesfaglærere vil du møte på samlinger og gjennom digital undervisning. Programfaglærere kommer også på bedriftsbesøk i din hjemkommune.
 • Veksling LOSA er en mer praksisrettet opplæring, der du på vg1 veksler mellom opplæring i skole og som praksiselev i bedrift.
 • Nordkapp videregående skole har ansvar for å få til samarbeid med lokale bedrifter. 
 • Det arrangeres fem obligatoriske samlinger i Honningsvåg i løpet av vg1.

Søk skoleplass

Oppbygging og gjennomføring 

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning. Les mer på vilbli.no

Du kan søke på Maritime fag Vg2, som vi gir tilbud på.