Kontaktinformasjon - Lokale veiledere

Hver LOSA - kommune har en veileder som følger elevene opp i skolehverdagen. 

Kontaktinformasjon 

Kontaktinformasjon Veksling LOSA
Kommune Veileder Epost Mobilnummer
Alta Therese Helen Hagerup therese.hagerup@tffk.no 970 35 376
Måsøy Frid Mikalsen frid.mikalsen@tffk.no 959 92 968
Lebesby Thord Karlsen thord.ivar.karlsen@tffk.no 908 27 880
Berlevåg Jan Bertheussen jan.bertheussen@tffk.no 936 40 021
Båtsfjord Bjørn Arne Jensen bjorn.arne.jensen@tffk.no 920 83 920
Tana Siv Anita Pedersen aiv.anita.pedersen@tffk.no 468 15 061
Til toppen