Kontaktinformasjon - Lokale veiledere

Hver LOSA - kommune har en veileder som følger elevene opp i skolehverdagen. 

Kontaktinformasjon 

Kontaktinformasjon Veksling LOSA
Kommune Veileder Epost Mobilnummer
Måsøy Evy Ann B. Stabell evy.stabell@tffk.no 975 90 568
0LOSA - innføringsklasse Evy Ann B. Stabell evy.stabell@tffk.no 975 90 568
Lebesby Thord Karlsen thord.ivar.karlsen@tffk.no 908 27 880
0LOSA - innføringsklasse Thord Karlsen thord.ivar.karlsen@tffk.no 908 27 880
Båtsfjord Bjørn Arne Jensen bjorn.arne.jensen@tffk.no 920 83 920
Tana Siv Anita Pedersen aiv.anita.pedersen@tffk.no 468 15 061
Berlevåg Jan Bertheussen jan.bertheussen@tffk.no 936 40 021