Elektro og datateknologi

Hvorfor velge elektro og datateknologi? 

Du lærer

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Du bør være 

 • nøyaktig og systematisk
 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
 • kreativ og ha godt fargesyn

Les mer om elektrofag på vilbli.no

Hvorfor velge Veksling LOSA? 

 • Du kan bo hjemme det første året på videregående skole.
 • Du er med å bidra til lokal verdiskapning i eget lokalsamfunn. 
 • Det er lokale veiledere.
 • Vekslingsmodellene er mer praksisrettet opplæring hvor eleven veksler mellom opplæring i skole og lærebedrifter (lærling). Du er 17 uker i praksis på hjemstedet ditt og har 20 uker på skolen.  
 • Nordkapp videregående skole har ansvar for å få til samarbeid med lokale bedrifter.
 • Kontaktlærer har tett oppfølging med elevene.
 • Faglærer er tilgjengelig på videokonferanse, telefon eller andre kommunikasjonskanaler.
 • All kommunikasjon med ukeplaner, innleveringer, oppgaveløsninger og meldinger foregår på digitale plattformer.
 • Det er to samlinger i året ved Nordkapp videregående skole.

Søk skoleplass

Oppbygging og gjennomføring 

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning. Les mer på vilbli.no.

Du kan søke på Maritime fag Vg2, som vi gir tilbud på. 

Til toppen