0-LOSA

0-LOSA er en innføringsklasse for deg som har kort botid i Norge og er minoritetsspråklig. 

Tilbudet er tilpasset elever som vil begynne på videregående skole, og målet er at elever skal lære seg norsk før de begynner på et normalt Vg1-løp. 

Eleven blir forberedt til videregående opplæring, og blir kjent med innhold og metoder i norsk videregående skole. 

Fagene som tilbys er norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. I tillegg gis det opplæring i grunnleggende faglige/digitale kunnskaper/ferdigheter. 

Elevene i Veksling LOSA Vg0 vil få språkpraksis ute i bedrift annenhver uke. I tillegg skal elevene reise på samlinger til Honningsvåg 4-5 ganger i løpet av skoleåret. Da vil eleven få treffe lærerne, andre minoritetsspråklige elever fra andre kommuner og andre elever i Veksling LOSA. 

Søk skoleplass