Skolens lokaler

Skolens lokaler er spredt på tre ulike steder i Nordkapp kommune, i tillegg har vi VekslingLOSA tilbud i flere kommuner i Finnmark. 

Skolens Sjørettet anlegg ligger rett nedenfor skolen, og her ligger skolens opplæringsfartøy MS Finnmarksfisk som brukes i undervisningen. På anlegget gjennomføres den praktiske opplæringen av elever på naturbruk og fiske og fangst. 

Sikkerhetssenteret ligger noen kilometer unna skolen. Her får elever og kursdeltakere sikkerhetsopplæring. 

Nordkapp videregående skole er hovedskole for Veksling LOSA (Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet). Elever i følgende kommuner kan søke: Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Lebesby, Måsøy og Tana.