Skolens ledelse og ansatte

Ledelsen på Nordkapp videregående skolen er sammensatt av rektor, assisterende rektor og avdelingsledere. 

Her kan du søke etter ansatte ved vår skole

Geir Stian Høyen

er konstituert som rektor og skolens øverste leder. Han har det faglige og det pedagogiske ansvaret, samt det overordnete ansvar for budsjett/økonomi og personalansvar. 

Eli Skille 

er assisterende rektor. Hun er rektors stedfortreder og nærmeste medarbeider.
Videre er Eli fungerende avdelingsleder Vg1 Naturbruk, Vg2 Fiske og fangst, Vg2 Akvakultur og Vg2 Maritime fag. 

Siri Arnesen

er ressursleder og har ansvar for SATS, eksamen, vitnemål, pedagogisk bruk av IKT. Hun har også ansvar for at skolen har et system for oppfølging av Opplæringsloven, samt funksjonen som fagopplæringskoordinator. 

Ole Håvard Olsen 

er avdelingsleder for studiespesialisering. 

May Irene Strand Gerhardsen

er administrasjonsleder. Hennes oppgaver er blant annet ledelse av skolens administrasjonskontor, kantine, renhold og miljøarbeider. I tillegg har hun ansvar for budsjett og økonomistyring. 

Elisabeth Leiknes Hansen 

er studierektor for VekslingLOSA Finnmark (Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet), fagansvarlig for fjernundervisning til generell studiekompetanse, samt leder for Nettskolen Finnmark. 

Tove Hunnålvatn

er avdelingsleder for elektrofag og restaurant- og matfag. Hun er også koordinator for spesialundervisning, og er ansvarlig for "Program for bedre gjennomføring". 

Hilmar Gerhardsen 

er avdelingsleder for kursavdelingen, som innbefatter alle STCW kurs og andre spesial kurs ved sikkerhetssenteret og simulatoranlegget ved skolen. I tillegg har han ansvaret for opplæringsfartøyet Finnmarksfisk. 

Johanne Salamonsen

er avdelingsleder for Fagskolen i Nord, avdeling Maritime og marine fag med studiested Nordkapp

Til toppen