Skolens ledelse og ansatte

Ledelsen på Nordkapp videregående skolen er sammensatt av rektor, assisterende rektor og avdelingsledere. 

Her kan du søke etter ansatte ved vår skole

er rektor og skolens øverste leder. Han har det faglige og det pedagogiske ansvaret, samt det overordnete ansvar for budsjett/økonomi og personalansvar. 

Tove Hunnålvatn

er konstituert assisterende rektor. Hun er rektors stedfortreder og nærmeste medarbeider. Tove er også koordinator for spesialundervisningen og har hovedansvar for Visma InSchool (VIS).  

Ole Håvard Olsen 

er avdelingsleder for studiespesialisering. 

May Irene Strand Gerhardsen

er administrasjonsleder. Hennes oppgaver er blant annet ledelse av skolens administrasjonskontor, kantine, renhold og miljøarbeider. I tillegg har hun ansvar for budsjett og økonomistyring. 

Elisabeth Leiknes Hansen 

er rektor og er den øverste leder ved Nordkapp vgs. Hun er også studierektor for Veksling LOSA Finnmark (Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet) og leder for Nettskolen Finnmark. 

Jan-Magne Gaare

er avdelingsleder for yrkesfagene elektrofag, naturbruk, Fiske og fangst, Akvakultur, Maritime fag og restaurant- og matfag. 

Hilmar Gerhardsen 

er avdelingsleder for kursavdelingen, som innbefatter alle STCW kurs og andre spesial kurs ved sikkerhetssenteret og simulatoranlegget ved skolen. I tillegg har han ansvaret for opplæringsfartøyet Finnmarksfisk, og kvalitet ansvaret for maritime fag.