Skolens historie

Nordkapp videregående skole, og Fagskolen i Nord er en videreføring av Statens Fiskarfagskole og Honningsvåg videregående skole.

Bilde av Nordkapp videregående skole og bebyggelsen i Honningsvåg  - Klikk for stort bilde

 


Da 2. verdenskrig var slutt lå Finnmark i ruiner, og det ble satt i gang en innsamlingsaksjon for Finnmark og Nord-Troms blant kommuner og foreninger i sør. De ville hjelpe til med å bygge opp landsdelen.

 

I januar 1947 bevilget Oslo kommune 1 635 000,- kroner til bygging av Statens Fiskarfagskole. Staten bevilget kroner 1 040 000,- Fiskeridepartementet oppnevnte en komite med mandat om å utarbeide planer for Statens Fiskarfagskole. Flere steder var aktuelle, og komiteen kom til en enstemmig konklusjon om at skolen skulle bygges i Honningsvåg.

Oslo kommune stilte krav om at navnet til skolen skulle vise Oslo kommunes tilknytning til anlegget. Fiskeridepartementet godkjente, 7. november 1950 Oslo Formannskapets navneforslag «Statens Fiskarfagskole, Honningsvåg. Gave fra Oslo by».

Grunnarbeidet begynte høsten 1951 og skolen stod klar til skoleåret 1954-55, og ble innviet 4. juli 1955.

Honningsvåg videregående skole som ble opprettet 1. august 1977.

I 1981 overtok Finnmark fylkeskommune driften, og skolen endret navnet til Finnmark fiskarfagskole. I 1982 ble Fiskarfagskolen og Honningsvåg videregående skole slått sammen til en enhet. Nytt navn ble Honningsvåg fiskarfagskole og videregående skole.

I perioden fra 1982 – 1988 ble skolen bygd ut og skolens sjørettede anlegg ble bygd. 

I 2013 ble Nordkapp videregående skole og Nordkapp maritime fagskole to adskilte organisasjoner under samme tak. 

I 2020 begynte utvidelse av skolen igjen med nye undervisningsrom, lærerkontor og nytt auditorium. Nybygget ble overtatt av skolen 14.12.2021. 

I 2021 ble Nordkapp maritime fagskole slått sammen med de andre fagskolene i Troms og Finnmark og alle har navnet Fagskolen i Nord.

Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter

Kursavdelinga ved fagskolen tilbyr kurs i sikkerhet og beredskap. Kursavdelingen tilbyr tjenester til fiskeflåten, annen sjøfart, oppdrettsnæringa og petroleumsnæringen. I tillegg har skolen sikkerhetssenteret som brukes til kurs for sjøfolk og ulike brannmannskap. Kursavdeling skreddersyr kurs til den marine og maritime næringen. Elevene ved de marine programområdene får også tilbud om sikkerhetskurs og simulatortrening.  

Kilde

Andersen, S. mfl. (Red.) (2005) Kystens hovedskole i femti år Honningsvåg fiskarfagskole og videregående skole 1955 – 2005 Honningsvåg