Skolens historie

 

Statens Fiskarfagskole stod ferdig til skoleåret 1954-55. Fram til i dag har skolen blitt bygd ut og slått sammen med Honningsvåg videregående skole. 

Statens Fiskarfagskole har hatt mange navneendringer. I 2021 ble navnet igjen endret til Fagskolen i Nord, da alle fagskolene i Troms og Finnmark ble slått sammen. 

Nordkapp videregående skole, og Nordkapp maritime fagskole er en videreføring av Statens Fiskarfagskole som ble innviet 4. juli 1955 og Honningsvåg videregående skole som ble opprettet 1. august 1977.

Da 2. verdenskrig var over lå Finnmark i en ruinhaug. Det ble satt i gang en innsamlingsaksjon for Finnmark og Nord-Troms blant kommuner og foreninger i sør.

Oslo kommune bidrog med kroner 1 635 000,- til bygging av Statens Fiskarfagskole, og Staten bevilget kroner 1 040 000,-

Fiskeridepartementet oppnevnte en komite med mandat om å utarbeide planer for Statens Fiskarfagskole. Flere steder var aktuelle, og komiteen kom til en enstemmig konklusjon om at skolen skulle bygges i Honningsvåg.

Oslo kommune stilte krav om at navnet til skolen skulle vise Oslo kommunes tilknytning til anlegget. Fiskeridepartementet godkjente, 7. november 1950 Oslo Formannskapets navneforslag «Statens Fiskarfagskole, Honningsvåg. Gave fra Oslo by».

Grunnarbeidet begynte høsten 1951 og var klar til skoleåret 1954-55.

I 1981 overtok Finnmark fylkeskommune driften, og skolen endret navnet til Finnmark fiskarfagskole. I 1982 ble Fiskarfagskolen og Honningsvåg videregående skole slått sammen til en enhet. Nytt navn ble Honningsvåg fiskarfagskole og videregående skole.

I perioden fra 1982 – 1988 ble skolen bygd ut og skolens sjørettede anlegg ble bygd.

I dag er fagskolen og videregående skole adskilt og navnene er Nordkapp videregående skole og Nordkapp maritime fagskole. Skolen har en simulator avdeling som brukes i undervisningen både for elever i videregående skole og studentene ved fagskolen. I tillegg har skolen sikkerhetssenteret som brukes til kurs for sjøfolk og ulike brannmannskap, og kursavdeling som skreddersyr kurs til den marine og maritime næringen. 

I 2020 utvides bygningsmassen igjen, og nytt bygg står ferdig i 2021.

Kilde

Andersen, S. mfl. (Red.) (2005) Kystens hovedskole i femti år Honningsvåg fiskarfagskole og videregående skole 1955 – 2005 Honningsvåg

Til toppen