Pedagogisk plattform

Strategien for videregående opplæring i Finnmark tar utgangspunkt i Overordnet del- verdier og prinsipper for grunnopplæringen. 

Strategien for de videregående skolene er "Bærekraftig opplæring i Finnmark - med hjerte rundt eleven og lærlingen." 

Elever, lærlinger og lærekandidater skal oppleve opplæringen som avgjørende og relevant for framtidig yrkes- og samfunnsdeltakelse. 

 Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av respekt, tillit og fritt for mobbing og krenkelser. 

Her kan du lese hele strategien. 
 

Her kan du lese "Virksomhetsplan Nordkapp videregående skole 2018 - 2020"   (PDF, 359 kB)