Pedagogisk plattform

Vår pedagogiske plattform er "Den gode Finnmarksskolen". Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av respekt, tillit og fritt for mobbing og krenkelser. 

Elever, lærlinger og lærekanditater skal oppleve opplæringen som avgjørende og relevant for framtidig yrkes- og samfunnsdeltakelse. 

Her finner du hele dokumentet om "Den gode Finnmarksskolen"  (PDF, 2 MB)

Her kan du lese "Virksomhetsplan Nordkapp videregående skole 2018 - 2020"   (PDF, 359 kB)

Til toppen