Velkomstbrev

Her er velkomstbrevet som alle elever får tilsendt som digipost. 

Til elevene ved Nordkapp videregående skole og Veksling LOSA

Velkommen til nytt skoleår

Vi har fått melding om at du er kommet inn som elev ved Nordkapp videregående skole skoleåret 2022-2023. I den forbindelse vil vi gi en del praktiske opplysninger som gjelder oppstart.

Skolestart

Vi ønsker deg velkommen som elev og ber deg møte til skolestart: Mandag 22. august

Honningsvåg

  • alle vg1-elevene møter i kantina kl. 09.00
  • øvrige elever (vg2 og vg3) møter i kantina kl. 09.30.
  • det inviteres til introduksjonsmøte for borteboere og deres foreldre/ foresatte søndag 21. august kl. 18.00 i skolens kantine – se vedlagte invitasjon

LOSA-elever og LOSA-vekslingselever 

møter på LOSA-lokalene mandag 23. august kl. 09.00

Elever ved LOSA Alta møter på Alta videregående skole klasserom K103 kl. 09.00.

Korona-situasjonen: Smittevernregler må følges på skolen. Disse vil du få grundig informasjon om når du møter opp. Smittevernregler om å ikke møte dersom du har forkjølelsessymptomer gjelder også hos oss. Avstands - og håndhygieneregler gjelder også ved skolen.

Første skoledag i Honningsvåg

  • Vg1-klassene har samling med kontaktlærer og medelever, får praktisk informasjon og lærebøker
  • Øvrige klasser har samling med kontaktlærer og medelever, får praktisk info, får utdelt lærebøker og har vanlig timeplan med sine faglærere etter lunsj.

Vi har lagt ut mye informasjon på vår hjemmeside.  Alle elever får ved oppstart utdelt en del «elevinfo» som inneholder mange praktiske opplysninger, i tillegg til reglementet for skolen.

Til orientering sender vi sammen med dette brevet

  • Skoleruta  
  • Informasjonsbrev om vedtatt fraværsgrense for å få karakterer i fag, se vedlegg.
  • Invitasjon til borteboere og deres foreldre – infomøte søndag 22. august kl. 18.00 i skolens kantine. Se vedlegg.

Lærebøker, utstyr, stipend/ lån

Vi gjør allerede nå oppmerksom på at lærebøker lånes ut gratis fra skolen og skal leveres inn ved skoleslutt. Eleven er ansvarlig for bøkene og må selv dekke tap eller skader (se reglement for utlån av læremidler på skolens hjemmeside). Alt av utstyr (klær, sko m.m.) og materiell (kladdebøker, skrivesaker, permer, evt. dataprogrammer o.l.) er ment å dekkes av utstyrsstipendet, som alle elever kan søke Lånekassen om. Alle må søke via Lånekassen. På Lånekassens sider ligger også informasjon om rutiner for mottak av stipend og lån.

Elevopplysninger – må fylles ut før skolestart for alle elever

Du vil få et elektronisk brev der du bes fylle ut et skjema med opplysninger om deg og dine foresatte/pårørende.  Dette er for at vi skal nå deg / dere med informasjon, invitasjoner m.m.  Dersom du er under 18 år, er det dine foresatte som skal fylle ut skjemaet. Trykker du her kommer du til skjemaet.

Du kan lese mer om Digipost her. Personer som har reservert seg mot digital kommunikasjon vil få brevet tilsendt i posten.

Bærbar PC

Alle elever i de videregående skolene i Troms og Finnmark fylkeskommune skal ha en bærbar datamaskin. Elevene eier datamaskinene selv, og elever som skal begynne i Vg1 og Vg2 må derfor selv sørge for å skaffe seg en datamaskin til skolestart. 

Du kan bruke den datamaskinen du har fra før, kjøpe en gjennom en vanlig forhandler, eller bestille en rabattert datamaskin gjennom fylkeskommunens avtale. 

Tilbudet om rabattert datamaskin gjelder for elever, også de med voksenrett, som begynner for første gang på Vg1 i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Elever som skal begynne i VG2 eller VG3 skal benytte datamaskinen de hadde i fjor, og kan ikke kjøpe datamaskin på denne ordningen. Som elev må din pc ha kamera og lyd som fungerer. Dersom du skal gå Veksling LOSA og har behov for head sett, kan dette lånes ute i kommunene. Du må ha pc klar til skolestart 23. august.

Vi anbefaler ikke bruk av MAC som skole pc da vi opplever at enkelte programmer ikke kan kjøres på MAC uten installasjon av Windows 10.

Se mer informasjon om pc-ordning her.

Informasjon til Veksling LOSA elever

Undervisningen i LOSA vil foregå via nettet på PC og lyd/bilde-studio.

Når du møter på skolen, vil du få utlevert nødvendig utstyr av veilederen. Veilederen er din kontaktlærer og vil gi deg informasjon om hvordan ditt skoleår blir lagt opp. Alle elever ved videregående skoler får låne lærebøker gratis

Det blir arrangert fire obligatoriske samlinger i løpet av skoleåret, avhengig av programområde.
 

De fleste av elevene reiser til og fra samling uten sin veileder. Elevene sover på klasserom på skolen/vertsfamilie, da med voksne til stede. Elevene får nærmere informasjon om reiseplan, utstyr og timeplan når det nærmer seg samling. Skolen betaler for reise tur/retur, samt alle måltider under oppholdet, dog ikke på reisen. Eventuell mat på reisen til og fra må elevene selv dekke. Veileder i kommunen deler ut billetter like før avreise.

Ved samling må elevene ha med seg skolesaker, toalettsaker, håndkle, sovepose/dyne og underlag/luftmadrass. Ved ankomst til Honningsvåg, blir elevene møtt av en av skolens ansatte.

Dersom det er elever som ønsker å sove privat eller på hotell, må elever under 18 år ha bekreftelse fra foresatte.  Hotell må da dekkes av den enkelte selv. Det tas som en forutsetning at elevene deltar på all undervisning, og det vil bli ført fravær dersom noen ikke møter. Dersom elever som velger å bo utenfor skolen, ikke møter til undervisning uten gyldig grunn, vil de bli sendt hjem på egen regning. Dersom eleven bor utenfor skolen under samlingene, tar ikke skolen ansvar for elevene i fritiden.

Det er selvsagt forbud mot å nyte alkohol på samlingene i regi av Veksling LOSA, dette gjelder også på reiser til og fra samling. Om noen bryter dette forbudet vil eleven bli sendt hjem for egen regning, og det kan få konsekvenser for elevens adferds karakter.

Hvis du ønsker flere opplysninger, er det bare å ta kontakt med skolen eller lokal veileder.

Kontaktinformasjon finner du her.

Boliger for borteboere i Honningsvåg

Skolen disponerer ingen egne hybler, men vi prøver å hjelpe til med å formidle kontakt til private utleiere.  Elever som leter etter bolig, kan kontakte skolens elevkonsulent på telefon 997 38 005. Her finner du informasjon om elevhybler og vertsfamilie. Du kan også se på Facebook: Nordkapp- Hus/leilighet Kjøpe/selge/leie/utleie.

Skolen har eget vertsfamilieopplegg som primært retter seg mot elever født i 2005 og 2004. Ta kontakt med elevkonsulent, Kjersti Røst: 99738005, dersom du vil søke om vertsfamilie.

Kantine ved Nordkapp vgs. i Honningsvåg

Skolen har egen kantine der vi tilbyr frokost, varm lunsj m.m. til fordelaktige priser. Elevene kan kjøpe egne rabattkort.  

Ordning for skoleskyss

Eleven/ foreldre/ foresatte må selv søke om skoleskyss elektronisk på nett. Gå inn på Troms og Finnmark fylkeskommune sin side – tffk.no.  Under «Opplæring», videre til «Elevtjenester» ligger link til søknad om skoleskyss.  Du må logge inn med MinID eller BankID.

Elever på videregående skole må bo 6 km. eller lengre fra skolen for å kunne få vedtak om skoleskyss. Her kan du lese mer om skoleskyss Finnmark

Hvis du ønsker flere opplysninger, er det bare å ta kontakt, enten på telefon 78 96 49 00, eller epost nordkapp.vgs@ffk.no

Du er hjertelig velkommen som elev ved skolen!
 

Med vennlig hilsen

Nordkapp videregående skole

Tove Hunnålvatn

Konstituert ass. rektor

918 10 513

tove.hunnaalvatn@ffk.no