Fravær

Dersom du har udokumentert fravær som overstiger 10 %, i et fag vil/kan dette medføre at du ikke får halvårskarakter eller standpunktkarakter i faget. 

Fravær registreres i Visma InSchool. Foresatte til elever under 18 år, kan også få tilgang til fraværet via Visma InSchool. 

Fraværs- og ordensreglement 

I lenkene nedenfor kan du lese om reglement for fravær og orden. Disse gjelder for Finnmark og oppdatert reglement vil komme etter hvert. 

Ordens- og fraværsreglement