Fravær

Dersom du har udokumentert fravær som overstiger 10 %, i et fag vil/kan dette medføre at du ikke får halvårskarakter eller standpunktkarakter i faget. 

Fravær registreres i skolearena, og du kan selv følge med på fravær i portalen. Foresatte til elever under 18 år, kan også få tilgang til fraværet via skolearena. 

Her kan du logge inn på skolearena.

Fraværs- og ordensreglement 

I lenkene nedenfor kan du lese om reglement for fravær og orden. Disse gjelder for Finnmark og oppdatert reglement vil komme etter hvert. 

Fraværsreglement 

Ordensreglement 

Til toppen