Utlånsreglement

Alle elever i videregående skole får tilbud om gratis læremidler.

Reglement for utlån av lærebøker i Troms og Finnmark fylkeskommune gjelder for alle offentlige videregående skoler i fylket.

Her er gjeldende reglement for utlån av læremidler. (PDF, 96 kB) 

Nytt utlånsreglementet vil komme. 

Til toppen