Melde avvik

Alle elever har krav på et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Oppstår det avvik i forbindelse med skoleaktivitet skal avviksmelding skrives og sendes inn.  

Dersom du eller en annen elev opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen, er skolen forpliktet til å hjelpe, Opplæringsloven §9A-2 

Elever, foreldre og foresatte kan bruke skjema, som leveres til kontaktlærer eller en annen ansatt ved skolen. 

Avviksskjema  (PDF, 116 kB)

Til toppen