Melde avvik

Alle elever har krav på et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Oppstår det avvik i forbindelse med skoleaktivitet skal avviksmelding skrives og sendes inn.  

Dersom du eller en annen elev opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen, er skolen forpliktet til å hjelpe. I Opplæringsloven §9A-2 kan du lese mer om retten til et trygt og godt skolemiljø. 

Elever, foreldre og foresatte kan bruke skjema, som leveres til kontaktlærer eller en annen ansatt ved skolen. 

Avviksskjema  (PDF, 116 kB)