Utdannings- og yrkesrådgiver

Utdannings- og yrkesrådgiver gir elevene oversikt over ulike utdanningsmuligheter og yrker. Du kan få hjelp ved blant annet søknader til videregående skole og høyskoler.

Rådgivers oppgaver

 • Elever som tenker på å slutte i skoleåret, må snakke med kontaktlærer. Skolen har melderutiner når elever vil slutte. Rådgiver blir kontaktes og det innledes et samarbeid til beste for eleven. 
 • Karriereveiledning angående framtidig utdanning og yrke
 • Utdanning i inn- og utland
 • Opptakskrav og søknadsfrister
 • Studielån og stipendordninger

Diverse søknadsfrister

 • 15. september og 15. januar: oppmelding til privatisteksamen
 • Etter 1. februar er det løpende inntak til folkehøyskoler
 • 1. februar: søknad om individuell vurdering og søknad for minoritetsspråklige til videregående opplæring
 • 1. mars: ordinær søknad til videregående opplæring
 • 1. mars: søknad om spesiell vurdering ved opptak til universiteter og høyskoler 
 • 15. april: ordinær søknad ved opptak til universiteter og høyskoler 

Rådgiver har samarbeid med ungdomsskoler og utdanningsvalg, informasjonsmøter for elever i 10. trinn med mer.

Rådgivers kontortid

Mandag - torsdag: kl. 09.00 - 15.00

 

Til toppen