Utdannings- og yrkesrådgiver

Utdannings- og yrkesrådgiver gir elevene oversikt over ulike utdanningsmuligheter og yrker. Du kan få hjelp ved blant annet søknader til videregående skole og høyskoler.

Rådgivers kontortid

Hilde Fagerhaug er skolens rådgiver og har kontortid
mandag - torsdag: kl. 09.00 - 15.00

Rådgivers oppgaver

 • Elever som tenker på å slutte i skoleåret, må snakke med kontaktlærer. Skolen har melderutiner når elever vil slutte. Rådgiver blir kontaktes og det innledes et samarbeid til beste for eleven. 
 • Karriereveiledning angående framtidig utdanning og yrke
 • Utdanning i inn- og utland
 • Opptakskrav og søknadsfrister
 • Studielån og stipendordninger

Diverse søknadsfrister

 • 15. september og 15. januar: oppmelding til privatisteksamen
 • Etter 1. februar er det løpende inntak til folkehøyskoler
 • 1. februar: søknad om individuell vurdering og søknad for minoritetsspråklige til videregående opplæring
 • 1. mars: ordinær søknad til videregående opplæring
 • 1. mars: søknad om spesiell vurdering ved opptak til universiteter og høyskoler 
 • 15. april: ordinær søknad ved opptak til universiteter og høyskoler 

Rådgiver har samarbeid med ungdomsskoler og utdanningsvalg, informasjonsmøter for elever i 10. trinn med mer.