Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) gir råd og veiledning til deg mellom 15 og 21 år som ikke er i arbeid, i videregående opplæring eller i lære.

Oppfølgingstjenesten er en frivillig rådgivingstjeneste som både ungdom eller foresatt kan kontakte.

OT følger opp alle ungdommer mellom 15 og 21 år som: 

  • ikke har søkt videregående opplæring
  • ikke har tatt mot tildelt elev- eller læreplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • ikke er i arbeid
  • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten/opplæringskontraken.

Hva kan OT bidra med? 

Er du usikker på hvilke muligheter du har både innenfor og utenfor videregående opplæring, kan OT være en viktig samtalepartner, og bidra med blant annet: 

  • informasjon om ulike måter du kan gjennomføre videregående opplæring, for eksempel ved å kombinere arbeid/praksisplass og utdanning.
  • sammen med deg lage en plan for videre opplæring eller arbeid.
  • hjelp til kontakt med andre aktuelle instanser som NAV, fagopplæringen, PPT og andre instanser som også har ansvar for ungdom. 

Les mer om OT-tiltakene på fylkeskommunens nettside

Kontakt OT

Kontortid: mandag - fredag.