Kontaktlærere/Lokale veiledere

Her er oversikt over kontaktlærere ved Nordkapp videregående skole, Nordkapp maritime fagskole og veiledere på LOSA. 

Kontaktlærere/Lokale veiledere 2022 - 23
Klasse Rom Kontaktlærere/Lokale veiledere
1AAA (Vg1 stud.spes) 104 Mona Johnsen
2AAA/B (Vg2 stud.spes) 002 Kristin Haga Martinsen
3AAA/B (Vg3 stud.spes) U074 Else Lundal
1ELA (Vg1 elektro) 165 Ben Are Fjellvang
2ELA (Vg2 elektro) 159 Bjørn Eirik Johansen
1NAA (naturbruk) U004 Ole Ronny Indrøy/Daniel Mikkelsen
2KFA 010 Eva Ulriksen
2FFA (Vg2 fiske og fangst) 007 Ronny Lyder
2AQA (Vg2 akvakultur) 216 Ronja Jensen
2MAF B (Vg2 maritime fag- matros, motormenn) 102 Ingmar Jensen
2MAF A (Vg2 maritime fag- matros, motormenn 110 Marius Løvdal
1 RMA 211 Britt Jensen
1TMA (maritim fagskole, 1. år) 039 Peer-Einar Pedersen
2TMA (maritim fagskole, 2. år) 045 Tommy Knedahl
Tilrettelagt opplegg 197A Thomas S. Bertheussen
2/3 LOSA BUA Beate Hansen
2/3LOSA - AQA Lars Andersen
LOSA - Berlevåg Jan Bertheussen
LOSA -Båtsfjord Bjørn Arne Jensen
LOSA - Måsøy Frid Mikalsen
LOSA - Lebesby Thord Ivar Karlsen
LOSA - Tana Siv Anita Pedersen
LOSA - Alta Therese Hagerup

Avviksmelding for elever

I "Lov om grunnskolen og den vidaregåande oppæringa (opplæringslova)" har alle elever krav på et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring (§9A-2). Dersom du eller en annen elev opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen, er skolen forpliktet til å hjelpe. Her kan du lese hele Opplæringsloven.

Elever, foreldre og foresatte kan bruke skjema, som leveres til kontaktlærer eller en annen ansatt ved skolen. 

Avviksskjema  (PDF, 68 kB)

Til toppen