Kontaktlærere/Lokale veiledere

Her er oversikt over kontaktlærere ved Nordkapp videregående skole, Nordkapp maritime fagskole og veiledere på LOSA. 

Kontaktlærere/Lokale veiledere 2023 - 24
Klasse Rom Kontaktlærere/Lokale veiledere
1AAA (Vg1 stud.spes) 002 Dagfinn Andreas
2AAA/B (Vg2 stud.spes) 104 Mona
3AAA/B (Vg3 stud.spes) U074 Kristin
1ELA (Vg1 elektro) 165 Bjørn Eirik
2ELA (Vg2 elektro) 159 Ben Are
1NAA (naturbruk) U004 Deniel/Ole Ronny
2KFA 214 Eva
2FFA (Vg2 fiske og fangst) 007 Ronny
2AQA (Vg2 akvakultur) 216 Ronja
2MAF A (Vg2 maritime fag- matros, motormenn) 102 Kim Tore Løvland
2MAF B (Vg2 maritime fag- matros, motormenn 110 Ronny Lyder
1 RMA 211 Britt
1TMA (maritim fagskole, 1. år) 039 Peer-Einar Pedersen
2TMA (maritim fagskole, 2. år) 045 Tommy Knedahl
Tilrettelagt opplegg 197A Thomas S. Bertheussen
LOSA HO Inger Karin
LOSA NA Elisabeth DJ
LOSA EL Annathon
LOSA TIP Ingmar
LOSA Lebesby Thord Ivar Karlsen
0LOSA -innføringsklasse Thord Ivar Karlsen
LOSA - Tana Siv Anita Pedersen

Avviksmelding for elever

I "Lov om grunnskolen og den vidaregåande oppæringa (opplæringslova)" har alle elever krav på et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring (§9A-2). Dersom du eller en annen elev opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen, er skolen forpliktet til å hjelpe. Her kan du lese hele Opplæringsloven.

Elever, foreldre og foresatte kan bruke skjema, som leveres til kontaktlærer eller en annen ansatt ved skolen. 

Avviksskjema  (PDF, 68 kB)