Kontaktlærere/Lokale veiledere

Her er oversikt over kontaktlærere ved Nordkapp videregående skole, Nordkapp maritime fagskole og veiledere på LOSA. 

Kontaktlærere/Lokale veiledere 2021 - 22
Klasse Rom Kontaktlærere/Lokale veiledere
1AAA (Vg1 stud.spes) 104 Kristin Haga Martinsen
2AAA/B (Vg2 stud.spes) 002 Else Lundal
3AAA/B (Vg3 stud.spes) 007 Mona Johnsen og Trine R. Karlsen
1ELA (Vg1 elektro) 165 Bjørn Eirik Johansen
2ELA (Vg2 elektro) 159 Jan Magne Gaare
1NAA (naturbruk) 102 Daniel Mikkelsen
2KFA 011 Eva Ulriksen
2FFA (Vg2 fiske og fangst) 110 Ronny Lyder
2AQA (Vg2 akvakultur) 214 Ronja Jensen
2MAF (Vg2 maritime fag- matros, motormenn) 216 Ingmar Jensen
1RMA (restaurant- og matfag) 211 Britt Jensen
Tilrettelagt løp 010 Thomas Bertheussen
1TMA (maritim fagskole, 1. år) 039
2TMA (maritim fagskole, 2. år) 045
2/3 LOSA HEA Åse Merete Elde
2/3 LOSA BUA Beate Hansen
2/3 LOSA AQA Johnny Andreassen
LOSA - Berlevåg Jan Bertheussen
LOSA - Båtsfjord Bjørn Arne Jensen
LOSA - Måsøy Frid Mikalsen
LOSA - Lebesby Tord Ivar Karlsen
LOSA - Tana Siv Anita Pedersen
LOSA - Alta Therese Helen Hagerup

Avviksmelding for elever

Alle elever har krav på et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dersom du eller en annen elev opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen, er skolen forpliktet til å hjelpe, Opplæringsloven §9A-2 

Elever, foreldre og foresatte kan bruke skjema, som leveres til kontaktlærer eller en annen ansatt ved skolen. 

Avviksskjema  (PDF, 116 kB)

Til toppen