Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget (SMU) jobber for et godt og trygt læringsmiljø.

Ved hver videregående skole skal det være et SMU hvor elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen er representerte.

SMU skal være satt sammen slik at representantene fra elevene får flertall. Skolemiljøutvalget har møter to ganger pr. halvår.

Skolemiljøutvalget for skoleåret 2022/23 

  • Geir Stian Høyen - (representerer skole eier) 
  • Tove Hunnålvatn (representerer skoleledelsen) 
  • Ole Dyrstad (representerer de ansatte) 
  • Maria Walsøe (1ELA) - (elevrådsrepresentant)
  • Ida Bakke (2AA) - (elevrådsrepresentant) 
  • Michell Amundsen (FFA)
  • Øystein Sørensen (MAF)