Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget (SMU) jobber for et godt og trygt læringsmiljø.

Ved hver videregående skole skal det være et SMU hvor elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen er representerte.

SMU skal være satt sammen slik at representantene fra elevene får flertall. Skolemiljøutvalget har møter to ganger pr. halvår.

Skolemiljøutvalget for skoleåret 2022/23 

  • - (representerer skole eier) 
  • Tove Hunnålvatn (representerer skoleledelsen) 
  • Sigurd Gjelsvik Lyngroth (representerer de ansatte) 
  • Maria Walsøe (1ELA) - (elevrådsrepresentant)
  • Ida Bakke (2AA) - (elevrådsrepresentant) 
  • Michell Amundsen (FFA)
  • Øystein Sørensen (MAF)