Elevrådet

Elevrådsstyre skal fremme elevdemokratiet på skolen, og har faste møter med elevkonsulent.

Hver klasse velger en tillitsvalgt med vararepresentant, som danner skolens elevråd. Elevrådet velger eget styre og to representanter til skoleutvalget. 

Elevrådet velges etter skolestart om høsten. 

Elevrådets oppgaver 

Tillitsvalgte fungerer som klassens verneombud i saker som angår miljø og sikkerhet. Elevrådet representerer elevenes syn og har uttalerett i saker som angår elevenes rettigheter.

Elevrådsstyret 

Maria Walsøe (1ELA)

Ida Bakke (2AA)

Michell Amundsen (2FFA)

Øystein Sørensen (2MAF)