Tilrettelegging ved eksamen

Har du behov for særskilt tilrettelegging av eksamen eller prøver, må du søke om dette.  

Hvordan søke

Elever og privatister som har behov for tilrettelagt eksamen kan søke om dette.

Elever søker i Visma inSchool og privatister søker i Privatistportalen. Privatister må dokumentere sine behov med en fagkyndig uttalelse. 

Søknadsfrist 

Elever søker sin skole så tidlig som mulig. Privatister til høsteksamen må søke senest 15. september, og 1. februar for våreksamen. 

Særskilt tilrettelegging kan være:

  • Utvidet tid (normalt inntil 1 time)
  • Opplesning av oppgaveteksten
  • få oppgaven på tegnspråk eller punktskrift på leselist 
  • bruk av tale-til-tekst-program 
  • skrivehjelp
  • ekstra belysning 
  • andre lignende tiltak. 

Allergi

En generell legeattest om allergi gir normalt ikke grunnlag for forlenget eksamenstid. Dette skyldes at dagens medikamenter, i motsetning til tidligere, demper allergireaksjonene uten å gi særlig bivirkninger.

En legeattest som skal følge søknaden om forlenget tid på grunn av allergi, må inneholde opplysninger om hvilken årstid eksaminanden er mest plaget av allergi, og om eksaminanden bruker medikamenter som nedsetter hans/hennes yteevne.

Lege må anbefale utvidet tid på legeattesten på grunn av medisinering.

Manglende ferdigheter i norsk

Manglende ferdigheter i norsk gir ikke grunnlag for særskilt tilrettelegging av eksamen.

Utdanningsdirektoratet presiserer at om man er fremmedspråklig og ikke behersker norsk skriftlig godt nok til å avlegge eksamen, er det ikke grunn for særskilt tilrettelegging av eksamen.

Mer informasjon

Finnmark fylkeskommune - særskilt tilrettelegging av eksamen.  

Ung.no – Rett til tilrettelegging på prøver og eksamen

Udir.no – Særskilt tilrettelegging av eksamen