Eksamenskarakterer

Karakterer offentliggjøres enten etter fellessensur, etter avholdt praktisk muntlig eller muntlig eksamen.

Hvor finner jeg  eksamenskarakter?

Elever finner eksamensresultater i Visma InSchool

Privatister finner eksamensresultater i Privatistweb.

Dersom du ikke finner karakteren, ta kontakt med skolen. 

Dokumentasjon

Vitnemål eller kompetansebevis er din dokumentasjon på oppnådd kompetanse. 

Terminkarakterer og standpunktkarakterer 

Elever kan se sine terminkarakterer og standpunktkarakter i skolearena den datoen skolen publiserer disse. I tillegg vil kontaktlærer dele ut karakterutskrifter på terminens siste skoledag. 

Elever har ikke rett til å klage på terminkarakterer fordi disse er definert som underveisvurdering. Skriftlig klage på standpunktkarakter kan leveres til rektor som videresender klagen til fylkesklagenemnd. 

Privatistene får sitt kompetansebevis fra den skolen de tok eksamen på, og dersom de trenger nytt vitnemål, bestiller de dette fra skolen de har avlagt utdanningen sin på.

Gebyrer 

Det er gebyr for utstedelser av

  • duplikat
  • oversettelse av dokumentasjon