Språk

 

Veksling LOSA - Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet


Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veksling LOSA - Et fullverdig videregående skoletilbud basert på lyd/bilde undervisning på hjemstedet og samlinger ved hovedskolen i Honningsvåg.


Elever i følgende kommuner kan søke

 • Berlevåg:      Jan Bertheussen er veileder, telefon 78 96 49 31
 • Båtsfjord:      Bjørn Arne Jensen er veileder, telefon 78 96 49 58/975 28 724
 • Gamvik:        Ta kontakt med studierektor Ole Håvard Olsen 78 96 49 19
 • Hasvik:          Ta kontakt med studierektor Ole Håvard Olsen 78 96 49 19
 • Lebesby:       Kjell Pedersen er veileder, 78 96 50 23/932 05 186
 • Loppa:           Ta kontakt med studierektor Ole Håvard Olsen 78 96 49 19
 • Måsøy:           Frid Mikalsen er veilder, telefon 78 96 49 98/959 92 968
 • Tana:              Renate Westlien er veileder, telefon 41 63 29 34 
   

Hvilke studieretning tilbyr Veksling LOSA?

 • Vg1 Studiespesialisering  
 • Vg1 Yrkesfag:
  • Teknikk og industrielle produksjon (TIP)
  • Elektro
  • Naturbruk
  • Helse og oppvekstfag
 • Vekslingsmodellene - en mer praktisk rettet opplæring hvor eleven veksler mellom opplæring i skole og lærebedrifter (lærling). 
  • Vg2 Helsearbeiderfaget 
  • Vg2 Barne- og ungdomsarbeider 
  • Vg2 Akvakultur

Hvorfor veksling LOSA?

 • Gi elever tilbud om å bo hjemme det første året på videregående skole
 • Gi yrkesfagelever tilbud om å veksle mellom skole og praksis i bedrift.

   

Organisering

Hovedskolen

 • Ansvar for faglig innhold
 • Samarbeid med lokale bedrifter

Lokale veiledere

 • Kontaktlærer med tett oppfølging av elevene
 • Knutepunkt mellom hovedskolen og elevene

Faglærere

 • Tilgjengelig i sine oppsatte timer på videokonferanse, Its learning, skype, telefon eller andre kommunikasjonskanaler.

Its learning 

 • Læringsplattform
 • All kommunikasjon med ukeplaner, prøver, innleveringer, oppgaveløsinger og meldinger foregår i Its learning.

Elever på veksling LOSA Yrkesfag (YF)

 • Opplæringen på hjemstedet foregår 17 uker i praksis og 20 uker på skolen

Elever på veksling LOSA Studiespesialisering (ST)

 • Følger vanlig timeplan og har ingen utplassering

 

Kontaktperson

Ole Håvard Olsen
Studierektor LOSA/Faglærer
78 96 49 14