Språk

 

Elektrofag - Spenning i hverdagen!

Et yrkesfaglig utdanningsprogram med enorme jobbmuligheter. Du kan jobbe med montering og vedlikehold av elektriske anlegg, elektroniske systemer, dataelektronikk og automatisering.

Noe for deg?

Liker du utfordringer, er datakyndig, praktisk og kreativ? Da er du velkommen til elektroavdelingen på Nordkapp videregående skole– en spennende og interessant utdanning med gode muligheter for flotte jobber! Veien til et elektrofag er 2 år i skole og 2,5 år i bedrift som lærling. Første året er felles for alle som begynner på elektrofag. Andre året kan du ved vår skole velge Vg2 elenergi, eller du kan gjøre et «kryssløp» til Vg2 Maritime fag. Etter vg2 kan du blant annet ta Vg3 skipselektriker ved Tromsø Maritime.  
 

Vg1 Elektrofag

Første året er felles for alle som begynner på elektro. Du får en generell og grunnleggende elektroutdanning med fagene elenergi, automatisering og dataelektronikk.  
 

Vg2 Elenergi

Elenergi spenner over mange områder innen elektro-installasjon, reparasjon, vedlikehold og service. Det er også undervisning i automatisering og dataelektronikk. I prosjekt til fordypning på Vg1 og Vg2 har skolen et godt samarbeid med næringslivet for utplassering av elevene våre.  
 

Vg3 Elektrikerfaget 

På grunn av for få læreplasser i Elektrikerfaget har Nordkapp videregående skole startet Vg3 i skole. Det vil bli vurdert fra år til år om det blir oppstart ved nytt skoleår. 

Vg3 i skole er intensiv opplæring etter Vg3 - læreplanen, kurset omfatter både teori og praksis og varer i 12 måneder.

Kontaktperson og faglærer er Annathon Granaas
 

Eksempler på spennende yrker for deg som velger elektrofag

  • Elektriker
  • Automatiker
  • Skipselektriker
  • Tavlemontør
  • Produksjonselektroniker
  • Heismontør
  • Høyspentmontør
  • Data-elektroniker
  • Flyfag

Du kan søke videre utdanning ved ingeniørhøgskole eller annen høyere utdanning innen elektro, elektronikk, data eller automasjon. Hvis du ønsker generell studiekompetanse, som gir adgang til å studere videre ved universitet og høgskoler, kan du etter Vg2 søke Vg3 allmennfaglig påbygging.  

Kontaktperson

Tove Hunnålvatn
Avdelingsleder
78 96 50 50