Teknologi- og industrifag

Dette utdanningsprogrammet gir yrkesfaglig opplæring. Du kan bli sveiser, bilmekaniker, yrkessjåfør, anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker, og en rekke andre yrker. 

Hvorfor velge Teknologi- og industrifag? 

Du lærer

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser 
 • om automatisering og programmering av roboter
 • om maskiner og produksjonsutstyr 
 • om kjøretøy og transport
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk 
 • om helse, miljø og sikkerhet 

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag 
 • selvstendig og nøyaktig 
 • interessert i ny teknologi 

Les mer om Teknologi- og industrifag på vilbli.no

Hvorfor velge Veksling LOSA? 

 • Du kan bo hjemme det første året på videregående skole.
 • Du er med å bidra til lokal verdiskapning i eget lokalsamfunn. 
 • Det er lokale veiledere.
 • Vekslingsmodellene er mer praksisrettet opplæring hvor eleven veksler mellom opplæring i skole og lærebedrifter (lærling). Du er 17 uker i praksis på hjemstedet ditt og har 20 uker på skolen.  
 • Nordkapp videregående skole har ansvar for å få til samarbeid med lokale bedrifter.
 • Kontaktlærer har tett oppfølging med elevene.
 • Faglærer er tilgjengelig på videokonferanse, telefon eller andre kommunikasjonskanaler.
 • All kommunikasjon med ukeplaner, innleveringer, oppgaveløsninger og meldinger foregår på digitale plattformer.
 • Det er to samlinger i året ved Nordkapp videregående skole.

Kontakt Elisabeth Leiknes Hansen 

Søk skoleplass

Oppbygging og gjennomføring

Utdanningsprogram: teknologi- og industrifag

Utdanningsprogram: maritime fag

Bli lærling

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning. Les mer på vilbli.no.

Du kan søke på Maritime fag Vg2, som vi gir tilbud om.

Til toppen