Veksling LOSA Naturbruk

Er du praktisk anlagt, er interessert i å være med og forvalte naturressursene og synes livet er best ute? Da er naturbruk noe for deg. 

Hvorfor velge naturbruk? 

Du lærer

 • om fiskeri og havbruk
 • friluftssliv og naturforvaltning 
 • om planteliv og naturprosesser
 • om biologisk produksjon
 • sikkerhet for deg selv og andre 

Du bør være 

 • selvstendig og ansvarsbevisst 
 • praktisk anlagt
 • interessert i utendørs arbeid
 • omsorgsfull overfor mennesker, dyr og miljø

Les mer om naturbruk på vilbli.no

Hvorfor velge Veksling LOSA? 

 • Du kan bo hjemme det første året eller ta alle de fire årene til fagbrev (akvakultur) i din hjemkommune. Kravet for å gå videre på Vg2 er signert lærekontrakt og fullført og bestått Vg1 løp. 
 • Du er med på å bidra til lokal verdiskapning i eget lokalsamfunn. 
 • Det er pedagogiske lokale veiledere på skolen du er elev på.
 • Faglærer og fellesfaglærere møter du som elev på samlinger og ved at faglærer reiser ut på bedriftsbesøk til deg. 
 • Vekslingsmodellene er mer praksisrettet opplæring hvor eleven veksler mellom opplæring i skole og lærebedrifter (lærling). De er 17 uker i praksis på hjemstedet ditt og har 20 uker på skolen.
 • Nordkapp videregående skole  har ansvar for å få til samarbeid med lokale bedrifter. 
 • Kontaktlærer har tett oppfølging med elevene.
 • Faglærer er tilgjengelig på videokonferanse, telefon eller andre kommunikasjonskanaler.
 • All kommunikasjon med ukeplaner, innleveringer, oppgaveløsninger og meldinger foregår på digitale plattformer. 
 • Det er 5 obligatoriske samlinger i Honningsvåg. 

Søk skoleplass

Oppbygging og gjennomføring

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning. Du kan lese mer om opplæringsløpet på vilbli.no.