Helse- og oppvekstfag

Denne retningen fører fram til yrkeskompetanse. Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid blant annet på sykehus, hjemmetjenesten, barnehager, skolefritidsordninger og apotek.

Hvorfor velge Helse- og oppvekstfag? 

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om livsstilsykdommer, skadet og lidelser
 • om kommunikasjon og samhandling 
 • om barn og unges utvikling 
 • om kost, ernæring og hygiene 

Du bør være 

 • omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
 • flink til å kommunisere 
 • god til å samhandle med andre 

Les mer om Helse- og oppvekstfag på vilbli.no

Hvorfor velge veksling LOSA? 

 • Du kan bo hjemme det første skoleåret eller ta alle de fire årene til fagbrev (Helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfaget) i din hjemkommune. Kravet for å gå videre på Vg2 er signert lærekontrakt og fullført og bestått Vg1 løp. 
 • Du er med å bidra til lokal verdiskapning i eget lokalsamfunn.
 • Det er pedagogiske lokale veiledere på skolen du er elev på. 
 • Vekslingsmodellene er mer praksisrettet opplæring hvor eleven veksler mellom opplæring i skole og lærebedrifter (lærling). Du er 17 uker i praksis på hjemstedet ditt og har 20 uker på skolen.
 • Nordkapp videregående skole har ansvar for å få til samarbeid med lokale bedrifter. 
 • Kontaktlærer har tett oppfølging med elevene. 
 • Faglærer er tilgjengelig for videokonferanse, telefon eller andre kommunikasjonskanaler. 
 • All kommunikasjon med ukeplaner, innleveringer, oppgaveløsninger og meldinger foregår på digitale plattformer. 
 • Det er 4 obligatoriske samlinger i Honningsvåg. 
 • Faglærer og fellesfaglærere møter du som elev på samlinger og ved at faglærer reiser ut på bedriftsbesøk til deg. 

Søk skoleplass

Oppbygging og gjennomføring

Veien videre

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning. Les mer om opplæringsløpet på vilbli.no.

Til toppen