Språk

 

Utdanningens mål Nordkapp maritime fagskole

Simulator med utsikt mot Honningsvåg - Klikk for stort bilde

Utdanningens hensikt er å utdanne dekksoffiserer med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikk som kjennetegn på den kvalitet som kreves for å møte morgendagens utfordringer. 

Utdanningen skal sikre internasjonale og nasjonale krav til kompetanse ved at:

  • Opplæringen skal legge grunnlag for en atferd som gjør at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.
  • Opplæringen skal gi studentene forståelse for samspillet mellom teknikk, miljø og samfunn
  • Opplæringen skal også bidra til å utvikle samarbeid, kommunikasjon, og evnen til å løse problemer.

Opplæringen gis på to nivåer, operativt nivå og ledelsesnivå. Det er krav om bestått operativt nivå for å kunne melde seg opp til sluttvurdering på ledelsesnivå. 

1. studieår av denne nasjonale planen (FTM01) Operativt nivå  - Klikk for stort bilde