Språk

 

Studiets arbeidsmengde Nordkapp maritime fagskole

 

En av simulatorene ved Nordkapp Maritime fagskole og vgs - Klikk for stort bilde

Normert arbeidsmengde pr. studieår for dette studiet er 1700 timer, som fordeler seg

på følgende måte: 22 timer / fagskolepoeng til planlagte aktiviteter i regi av skolen og 6

timer/ fagskolepoeng som studenten tilrettelegger for selv.    

Første studieår: Dekksoffiser på operativt nivå

Emnekode

Omfang

Organisert pedagogisk

aktivitet (timer)

Egenarbeid/selvstudium (timer)

Totalt (timer)

Fp.

00TM01A

25

550

158

708

00TM01B

5

110

32

142

00TM01C

10

220

63

283

00TM01D

6

132

38

170

00TM01E

3

66

19

85

00TM01F

4

88

25

113

00TM01G

4

88

25

113

00TM01H

3

66

19

85

 

60

1320

380

1700

 

Andre studieår: Dekksoffiser på ledelsesnivå

Emnekode

Omfang

Organisert pedagogisk

aktivitet (timer)

Egenarbeid/selvstudium (timer)

Totalt (timer)

Fp.

00TM01I

18

396

114

510

00TM01J

10

220

63

283

00TM01K

20

440

127

567

00TM01M

3

66

19

85

00TM01N

3

66

19

85

00TM010

3

66

19

85

00TM01P

3

66

19

85

 

60

1320

380

1700