Språk

 

KS system/Kvalitetshåndbok for Nordkapp maritime fagskole

Klikk for stort bilde 

Kvalitetssystemet er et lovpålagt styringsverktøy som skal sikre kvalitet i undervisningen ved Nordkapp maritime fagskole. 

Kvalitetssystemet 

Kvalitetssystemet skal sikre at undervisningen foregår i henhold til målsetting og regelverk. Kvalitetssystemet inneholder stillingsbeskrivelse for rektor, fagansvarlig og KS-leder. Den inneholder også fagskolens visjon, mål, pedagogiske plattform, kvalitetspolitikk samt prosedyrer og instrukser. 

Kvalitetshåndbok for Maritime fagskole

 

Avvik, uønsket hendelse

Ved avvik eller uønsket hendelse er det et krav om at det skal skrives rapport om hendelsen.

Rapporteringsskjema for avvik

 

KS-ansvarlig: Peer-Einar Pedersen